CENSUR Regeringen vill kunna dra in sändningstillstånd för radio och tv med hänvisning till ”rikets säkerhet”. Förslaget sågas av yttrandefrihetsexpert.

Regeringen har lämnat in ett förslag om att man ska kunna häva sändningstillstånd för radio och tv med hänvisning till ”rikets säkerhet”. Enligt förslaget ska justitiekanslern kunna väcka en sådan fråga i en domstol, som sedan får döma om sändningstillstånd kan dras in.

Journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke ställer sig starkt kritisk till regeringens förslag, som han menar skulle vara en inskränkning av den fria åsiktsbildningen.

— Jag har ingenting emot att man fäller en sändning eller för den delen en tidningsartikel som begår ett brott mot rikets säkerhet. Men att därtill dra in sändningstillståndet, det borde vara fullständigt främmande i en rättsstat, kommenterar Funcke till Sveriges Radio.

— Man beivrar det enskilda brottet, inte någonting annat. Man ska liksom inte utgå ifrån att verksamheten kommer att fortsätta att begå såna här brott emot rikets säkerhet, anser han.

Experten poängterar att det i förslaget inte finns några belägg för att brott mot rikets säkerhet i tv eller radio inte är särskilt ofta förekommande. Något som annars ska presenteras när man inskränker yttrandefriheten.