INRIKES I början av månaden upprättades en polisanmälan om förberedelse till grov skadegörelse mot en grupp aktivister. Denna ledde ingenstans, men nu hänvisar polisregion Syd till detta i ett vapenärende.

De senaste åren har en rad nationalsocialister fått sina vapen beslagtagna enbart med hänvisning till politiskt engagemang och luddiga påståenden om vapenägares ”umgänge”, något som vare sig utretts eller redovisats.

Tidigare i år vann dock Tobias Lindberg ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen, som slår fast att grundlagen gäller och att man måste göra seriösa utredningar av vapenägares personliga förhållanden om man vill kunna ta deras vapen ifrån dem.

En av dessa är Robert, medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Han fick sina vapen beslagtagna och bestred då beslaget, en process han förlorade. Nu har polisen inlett en process i syfte att förverka vapen och licenser, och i den processen har en absurd polisanmälan åberopats som en slags besvärande omständighet,

Förberedelse till brott - för propaganda i bilen

I början av november genomfördes en banderollaktion vid en motorväg av en grupp aktivister från Nordiska motståndsrörelsen i Småland. I samband med denna blev en del av aktivisterna stoppade i en poliskontroll, och när polisen kontrollerade förarens körkort verkade det bli matchning mot åsiktsregistret, berättar en av deltagarna.

Fordonet genomsöktes och som Nordfront tidigare skrivit så upprättade polisen en anmälan mot aktivisterna. Förberedelse till grov skadegörelse, då man fann affischer, flygblad, klistermärken och banderoller som förvarades i fordonet.

Anmälan lades ned nästan lika snabbt som den upprättats, bara tre dagar efter poliskontrollen. Men nu har den återigen aktualiserats, då polisens handläggare i polisregion Syd hänvisar till händelsen i vapenärendet.

I ett brev från polisen uppmanas Robert inkomma med ett yttrande kring ovan nämnda polisanmälan. Detta fall hade, när det åberopades i vapenärendet, redan varit nedlagt i tio dagar.

Exakt varför man gör på detta sätt är oklart. Roberts teori är att man försöker få igenom vapenbeslag på grund av politiskt engagemang kombinerat med ”besvärande omständigheter” eller mindre förseelser.

I bilden nedan syns delar av två utskick från polisen där relevant information framgår. Nordfront kommer fortsätta följa Polismyndighetens agerande i denna fråga.