INRIKES Morgan Johanssons åsiktslag sågas av Åklagarmyndigheten, BRÅ, JO och flera remissinstanser.

Tidigare i år presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag om att införa en åsiktslag som syftar till att förbjuda så kallade ”rasister” redan inför nästa val. Den som ertappas med att vara medlem i exempelvis ett parti som rasiststämplas av etablissemanget ska enligt de föreslagna lagarna kunna fängslas i upp till fyra år:

1. Organiserad rasism – deltagande i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen och bildande av vad som ska vara en sådan organisation.

2. Stöd åt organisarad rasism – lämnande av vissa former av stöd åt en rasistisk organisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen.

Rasistisk organisation definieras som en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp pga etniskt ursprung, hudfärg eller ras.

Kommitténs förslag till nya åsiktslagar

Syftet med lagarna är att kunna fängsla personer som delar ut flygblad, samlar in namn till partiregistreringar, anordnar torgmöten och kandiderar i allmänna val, något som fortfarande är lagligt i Sverige.

Presskonferensen leddes av justitieminister Morgan Johansson, som öppet profilerat sig som motståndare till de fri- och rättigheter som fortfarande står inskrivna i Sveriges grundlag.

Bland annat har han öppet skrutit om möten med judiska lobbyisten Robert Singer och publicerade relativt nyligen ett tackbrev från en judisk organisation med högkvarter utomlands – en osminkad påverkansoperation, dock inte från Ryssland denna gång.

Han har även drivit på för att förbjuda ”felaktiga” synsätt vad gäller historien, något han har gemensamt med det kinesiska kommunistpartiet.

Bland de problem Johansson nämnde under presskonferensen fanns bland annat anordnandet av allmänna sammankomster i form av demonstrationer, samt att det är möjligt att ge ut regimkritiska tidningar.

Åsiktslag sågas av remissinstanserna

Nu sågas dock lagförslaget av flera remissinstanser, rapporterar TT.

Åklagarmyndigheten kritiserar förslaget eftersom det skulle kräva att man kan bevisa att ”rasförföljelser” genom brott är ett uttryck för en förenings vilja, snarare än någonting en eller flera enskilda medlemmar utför på eget initiativ.

Man måste också kunna bevisa att föreningen har en dokumenterad policy som stödjer dessa specifika gärningar, och man måste även ha tillgång till medlemsregister för att bevisa eventuella medlemskap. Därför kommer en sådan lag i praktiken sällan kunna tillämpas.

Brottsförebyggande rådet kritiserar förslaget då man inte har belägg för att ”rasistisk förföljelsebrottslighet” ökat.

Justitiekanslern befarar bevissvårigheter och tillämpningsproblem till följd av utformningen av den föreslagna åsiktslagen.

Justitieombudsmannen är tveksam till om förslaget uppfyller krav om att ny lagstifning ska vara proportionerlig och nödvändig. Man pekar även på att lagen om ”hets mot folkgrupp” redan förbjuder uttryck för ”rasism”. Även effektiviteten ifrågasätts.

”Vissa demonstrationer” kommer fortsatt vara lagliga och medlemskap i ”rasistiska” organisationer som inte begår ”förföljelsebrott” blir fortsatt tillåtet, sammanfattar TT.

Även Sveriges Domarförbund, Advokatsamfundet och Amesty International uppges vara negativa till förslaget. Bara Diskrimineringsombudsmannen finns bland namngivna remissinstanser som är positiva.

Huruvida Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet kommer ta till sig av kritiken återstår att se.