YTTRANDEFRIHET Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vill förbjuda ifrågasättande av den officiella historieskrivningen.

Socialdemokraternas kamp mot de grundlagsstadgade medborgerliga fri- och rättigheterna fortsätter. Nyligen presenterades ett betänkande, som sågades av remissinstanser, om att förbjuda deltagande i organisationer och föreningar som av makten stämplas som ”rasistiska”, och nu ska en ny parlamentarisk utredning tillsättas.

Den här gången är det friheten att diskutera den officiella historieskrivningen som är i skottgluggen. Under en livesänd pressträff berättade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, dagarna efter ”förintelse”-konferensen i Malmö, att möjligheterna att bestraffa den som offentligt ifrågasätter sanningshalten i ”förintelse”-mytologin ska utredas.

Förbudet Morgan Johansson vill se ska gälla ”offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande” av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Den föreslagna åsiktslagen har sin motsvarighet i Kina, där kommunistregimen förbjuder befolkningen att offentligt tala om exempelvis massakern på den Himmelska fridens torg.

De huvudsakliga skälen till att försöka införa ett yttrandeförbud kring dessa ämnen är att de judar som levde under Adolf Hitlers tid snart är döda, att ”extrema budskap” lätt sprids via nätet och att ”antisemitismen” ökat under de senaste 20 åren.

En annan anledning är att ministern vill slippa skämmas inför andra länder:

— Jag vill vara extra tydlig, jag vill inte försätta Sverige i en situation där vi hamnar i EU-domstolen med länder som till exempel Polen för att vi inte har en tillräckligt stark lagstiftning mot antisemitism.

Utredningen ska ledas av Stefan Johansson från Högsta domstolen och alla partier kommer bjudas in. Frågan, förutom bestraffning av oliktänkande, blir om man även ska börja skära i de fria mediernas yttrandefrihet.

Morgan Johansson erkänner att det blir extra känsligt då det handlar om grundlagar, men han försäkrar att det bara är ”antisemiter” som behöver vara rädda. Den här gången, enligt en socialdemokratisk minister som står under inflytande från judisk makt-rörelsen i USA, noterar Nordfront.