INRIKES. Den parlamentariska kommitté som tillsatts för att utreda föreningsfrihetens vara eller icke vara föreslår att organisationsförbud ska införas. Innan valet 2022 säger Morgan Johansson.

Morgan Johansson. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0).

Idag meddelades att den parlementariska kommitté som tillsatts för att utreda huruvida ett organisationsförbud ska införas i Sverige, och hur det isåfall ska se ut, att man föreslår ett sådant förbud.

Detta gjordes under en presskonferens som öppnades av Sveriges justitieminister Morgan Johansson, som drivit frågan och talat öppet om kontakterna med utländska krafter såsom World Jewish Congress.

Johansson lyfte fram att ”rasister” använder sig av sina grundlagsstadgade rättigheter såsom att demonstrera och att driva tidningar, något som han menar att Sverige i dagsläget har en lagstiftning som är för ”svag” för att komma åt.

Resultatet av kommitténs arbete presenterades av Dag Mattsson, som är justiteråd i Högsta domstolen. Han poängterade att ”rasistiska organisationer” är ett hot mot ”ordningen och säkerheten” i Sverige.

Organisationer ska förbjudas genom att stöd och medlemskap kriminaliseras med två nya lagar enligt nedan:

1. Organiserad rasism – deltagande i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen och bildande av vad som ska vara en sådan organisation.

2. Stöd åt organisarad rasism – lämnande av vissa former av stöd åt en rasistisk organisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen.

Rasistisk organisation definieras som en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp pga etniskt ursprung, hudfärg eller ras.

Straffskala – fängelse i högst två år.

Exempel på när ”rasistisk förföljelse” ska anses vara kriminell är när den bedrivs med hjälp av handlingar som rubriceras som ofredande, skadegörelse, olaga hot eller åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”.

Några exempel på ”stöd” ska vara att hyra ut en lokal åt en organisation eller förening som pekas ut som rasistisk.

Den grundlagsvidriga åsiktslagen föreslås också ha en hårdare straffskala för ”grova brott”, som ska innehålla fängelsestraff i upp till fyra år.

Något renodlat förbud av själva de föreningar vars verksamhet man vill förbjuda blir det inte. Enligt Mattsson beror detta på att man ändå kommer uppnå exakt detta, genom att straffa och fängsla exempelvis partimedlemmar, journalister eller vilka mer det är som befinner sig i skottlinjen.

De enda riksdagspartier som motsatt sig förslaget är Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet vill gå ännu längre och även föreslå en upplösningslagstiftning för föreningar. Moderaterna och Kristdemokraterna ville ha ett organisationsförbud som slår bredare än mot bara ”rasistiska organisationer”, förmodligen då även mot vänsterextremister och radikala muslimer.

Efter Mattssons presentation meddelade Morgan Johansson att han välkomnar förslaget, som uppenbarligen strider mot grundlagen. Det kryphål Johansson anser sig kunna använda för att genomdriva förslaget utan att ändra grundlagen är att denna ska medge att organisationer vars verksamhet går ut på etnisk förföljelse förbjuds. Ett tänkbart motargument är då att det Johansson vill förbjuda är, vilket han sade tidigare, tidningar, demonstrationer och andra saker som i sig själva är skyddade i grundlagen.

En annan sak Johansson pekar på är det välkända resonemanget om att demokratin måste skydda sig själv. Problemet är då att det är Johansson som ser demonstrationer och oppositionella tidningar som ett problem som ska stävjas genom straffrättslig lagstiftning.

Förslaget ska nu gå ut på remiss till de olika remissinstanserna som exempelvis Lagrådet. Morgan Johansson uppger att förbudet ska vara på plats redan innan nästa val, något som tyder på att man tänkt driva igenom organisationsförbudet utan att ens bemöda sig med att skrota föreningsfriheten i grundlagen först.

”Vi får inte lov att begränsa åsiktsfriheten”
På en fråga från TT:s utsände, om huruvida det är ett rent åsiktsförbud eller om en organisation rent handgripligen måste syssla med etnisk förföljelse innan den förbjuds, svarar Mattsson att den sammanslutning som ska förbjudas måste göra sig skyldig till förföljelse.

”Det går inte, det krävs någon form av handlingar, bara åsikter är inte tillräckliga”, svarar Mattsson. Däremot medger han att det som krävs knappast är några allvarliga brott, utan att det räcker med exempelvis ”hets mot folkgrupp” eller annat för att förbjudas.

— Kan man då vara säker på att en organisation nödvändigtvis vittrar samman som du säger, om man förbjuder deltagandet, för att man kan väl fortsätta ägna sig åt att ge uttryck för just sin åskådning, sina åsikter, på den här organisationens hemsida till exempel?

— Kommitténs bedömning är att de rasistiska organisationerna kommer att vittra bort med tiden. De som sysslar med förföljelse alltså.

På frågan om var ribban ligger för ”deltagande” svarar Mattsson att ett medlemskap ska vara tillräckligt.


  • Publicerad:
    2021-05-04 16:04