MÅNGKULTUREN. I Södermanlands län har Polisen bara lyckats verkställa 1 422 beslutade utvisningar sedan den pågående invasionsvågen av rasfrämlingar tog fart 2015.

Antalet illegala invandrare i Sverige väntas öka kraftigt de närmaste åren, enligt Migrationsverket. Samtidigt klarar gränspolisen i dag bara av att verkställa ett litet antal utvisningsbeslut. Inom detta område har polisen för lite resurser och efterlyser därför mer resurser, rapporterar SVT.

— Hade vi resurser att leta efter dessa ensamkommande flyktingbarn som håller sig undan då skulle vi självklart göra det, den resursen prioriteras till andra saker som händer i samhället, säger Thomas Bergqvist, kommunpolis i Eskilstuna.

Enligt uppgifter som kommer från Migrationsverket finns det 20 000 till 50 000 personer som lever gömda i landet, men mörkertalet är stort. En del av den här gruppen är ”ensamkommande ungdomar” och ”barn” som fått utvisningsbeslut, men som har valt att hålla sig undan lagen.

Sörmland klarar av knappt hälften av utvisningsbesluten
Gränspolisen Region Öst, där Sörmland ingår, har under de senaste åren haft stora problem med att verkställa utvisningsärenden som Migrationsverket lämnat över åt polismyndigheten. Av nästan 3 000 migrationsärenden polisen fått in under de tre senaste åren har man bara lyckats verkställa 1 422, det vill säga knappt hälften.

Det handlar ofta om rasfrämlingar som går under jorden. Polisen vet sällan var dessa personer som ska utvisas uppehåller sig.

— Vi kan ju använda oss av den så kallade inre utlänningskontrollen och där behöver vi ha ett skäl till att göra en specifik kontroll på en person som vi har anträffat i arbetet, men håller man sig borta blir det knepigt, säger Thomas Bergqvist.

SVT rapporterar inte om Bergqvist har nämnt till vilka ”andra saker som händer i samhället” resurserna prioriteras.

Källa:
Antalet papperslösa ökar – polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut


  • Publicerad:
    2018-10-31 18:00