DEKADENS. Antalet amerikaner som skadats av sexleksaker har fördubblats. Orsaken tros vara boken ”Fifty shades of Grey”.

Den kulturella dekadensen i USA blir värre och värre. Mer än dubbelt så många amerikaner har fått uppsöka akut sjukvård efter att de har skadat sig med sexleksaker jämfört med 2007. Och orsaken till fördubblingen av antalet ökade skador efter användning av sexleksaker tros vara boken ”Fifty shades of Grey”, som även hade biopremiär i dagarna.

Hela 83 procent av de patienter som fått skador efter att ha använt sexleksaker har läkarna varit tvungna att avlägsna vad man kallar för ”främmande objekt” från kroppen. Den äldsta manliga patienten är 85 år gammal medan den äldsta kvinnan är 67 år gammal. Medianåldern är 44.

25 procent av de skadade fick stanna och vårdas på sjukhus under en längre tid på grund av sina skador. Majoriteten av patienterna, 75 procent, fick vård och kunde sedan lämna sjukhuset direkt efter. Washington Post skriver att det var ren och skär tur att ingen patient dog av sina skador.

Källa:
Skador på grund av sexleksaker har ökat rejält efter ”Fifty shades of Grey”


  • Publicerad:
    2015-02-12 23:15