DEKADENS. Allt fler behöver vård för att främmande objekt har fastnat i rektum, vilket kan leda till skador och jobbiga operationer. Nu vill forskare och Swedish Standards Institute att en internationell standard tas fram för sexleksaker, så att dessa blir säkrare att använda.

Det var i augusti förra året som läkare från Södersjukhuset i Stockholm presenterade en studie som visade att personer som söker vård för ”främmande objekt i rektum” har ökat över tid. Det handlar framförallt om sexleksaker som fastnat och som kan behöva operation för att fås ut.

Resultatet oroade forskarna, som tog kontakt med Swedish Standards Institute (SiS) för att ta reda på ifall det finns några standarder för sexleksaker.

— I dag finns inga standarder som direkt berör utformning eller kvalitetssäkring av denna typ av produkter, varken i Sverige eller internationellt, det behövs för att förebygga skador, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS och fortsätter:

— När en sexleksak fastnar långt upp i ändtarmen kan det innebära invecklade operationer, ibland går den inte att få ut utan att först öppna upp magen.

Som åtgärd har SiS nu satt ihop en kommitté bestående av tillverkare, konsumentrepresentanter, återförsäljare och läkare. Tanken är att kommittén ska ta fram en internationell standard för sexleksaker som man hoppas kan skickas in till den internationella standardiseringsorganisationen ISO efter årsskiftet.

— Behovet finns ju men jag kan inte sia om hur vårt förslag kommer att tas emot av andra länder. Men de flesta standarder vi utvecklar är internationella, så vi har goda erfarenheter av processen, säger Sjögren

Källa:
Sexleksaker behöver bli säkrare


  • Publicerad:
    2018-10-05 11:00