INRIKES. I snitt anmäls fem våldtäkter per dygn i Stockholm, vilket har lett till att den specialiserade Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset har fått en kraftigt ökad belastning.

Tack vare att det numera anmäls fem våldtäkter per dygn i Stockholm har Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset – som tar hand om och undersöker samtliga som anmäler våldtäkter i huvudstaden – fått en kraftigt ökad arbetsbelastning.

Antalet våldtäktsanmälningar har under första halvan av 2019 ökat med 20 procent i jämförelse med förra året.

Då den som anmäler en våldtäkt inte bara ska få vård utan även undersökas för säkrande av bevis är varje sådan undersökning tidskrävande.

Polisen i Stockholm har därför nu startat en särskild grupp som uteslutande ska arbeta med att utreda våldtäkter. Gruppen består av femton poliser, och ska finnas fram till åtminstone slutet av nästa år.

Källa:
Kraftigt ökad belastning på akutmottagningen för våldtagna i Stockholm


  • Publicerad:
    2019-09-11 12:00