TEKNIK. Ett beslut har kommit från EU-kommissionen som kan tvinga teknikföretaget Apple att betala upp till 13 miljarder euro plus ränta i skatt. Enligt kommissionen ska Irland olagligt ha sänkt Apples skatt och därför kan företaget nu tvingas att betala böter.

Efter en tre års lång utredning så har EU-kommissionen nu kommit fram till ett beslut som kan leda till att teknikföretaget Apple kan tvingas till att betala 13 miljarder euro i skatt plus ränta, en summa som motsvarar 123 miljarder svenska kronor. Detta efter att man kommit fram till att Irland olagligt ska ha sänkt Apples skatt.

EU-kommissionen har i ett pressmeddelande skrivit att Apple har gynnats av en selektiv skattebehandling i Irland vilket ska ha gett företaget en signifikant fördel gentemot andra företag. Skattebehandlingen på Irland gjorde att Apple kunde undvika att betala skatt på stora delar av den europeiska marknaden, eftersom försäljningarna registrerades på Irland. Behandlingen har gjort så att Apple betalat en effektiv bolagsskatt på 1 procent av sin europeiska vinst år 2003 och som sjönk till 0,005 procent år 2014.

Kommissionen har rätt att kräva återbetalning sen tio år tillbaka i tiden från när ärendet först lyftes fram under 2013. Irlands finansminister, Michael Noonan, motsätter sig beslutet och säger att Irlands skattesystem baserar sig på en strikt tillämpning av lagen. Han ska även ha sagt att han är villig att ta ärendet vidare till EU-domstolen. Ärenden i domstolen kan dock ta flera år att hantera, vilket kan innebära att Apple inte behöver betala förrän ärendet är avslutat.

Källor:
Apple ordered to pay €13bn in unpaid taxes to Ireland
Ireland prepares for a fight with EU over Apple tax clawback


  • Publicerad:
    2016-08-30 14:30