AKTIVISM. Expos årsrapport över den så kallade rasideologiska miljöns aktivism under 2016 visar att aktivismen ökar och att Nordiska motståndsrörelsen är den dominerande aktören.

Varje år räknar den svenskfientliga underrättelsetjänsten Expo antalet aktiviteter inom det man kallar ”den rasideologiska miljön”. Igår släpptes rapporten som sammanfattar rörelsens aktiviteter under 2016.

Expos statistik över den nationella rörelsens samlade aktivism år för år.

Expo uppskattar att strax över 3000 aktiviteter genomfördes av nationalistiska grupper i Sverige och av dessa låg Nordiska motståndsrörelsen bakom 2759 stycken. Tidningen skriver följande om Motståndsrörelsen:

Organisationen har på bara några år mångdubblat antalet aktiviteter. Under 2016 genomförde organisationen 2759 aktiviteter, fler än vad hela den rasideologiska miljön åstadkom tillsammans året innan. […] Allt tyder på att organisationen lockar fler anhängare och dessutom lyckas att radikalisera dem.

Som förklaring till Motståndsrörelsnes tillväxt nämner Expo att Svenskarnas parti lades ner 2015. Vidare menar Expo att den nationella rörelsen går framåt nu då man blivit bättre på att undvika konflikter och istället för att olika aktörer konkurrerar med varandra kompletterar man varandra:

Nordiska motståndsrörelsens dominans blir också möjlig tack vare att miljön i sin helhet undvikit interna konflikter. Sedan Svenskarnas partis kollaps efter valet 2014 har den rasideologiska miljön fragmenterats. Grupperna har blivit fler. Och de kompletterar varandra. Nordiska motståndsrörelsen är ohotad som den stora rasideologiska organisationen med stort o. Vid sidan av dem finns konsertverksamhet, organisationskonsulter, opinionsbildande sajter, ett vildmarksförbund, tankesmedjor och en rad andra koncept.

Utöver Nordiska motståndsrörelsen räknar Expo 13 andra kända grupper till den så kallade rasideologiska miljön. Vid sidan av Motståndsrörelsen är det Nordisk Ungdom och Motgift som är de enda grupperna som nådde upp i över 100 aktiviteter under förra året. (Expo räknar aktivism som rapporteras in på Motgifts forum som en egen form av asymmetriskt organiserad aktivism även om Motgift är en medieplattform och inte en aktivistorganisation.)

Expos sammanställning över ”rasideologiska” aktörer.

Beträffande 2016 års aktivism kan noteras att Nordiska motståndsrörelsen genomförde två lyckade demonstrationer under året, vilket skedde efter ett 2015 som helt saknade demonstrationer. Antalet föredrag och sociala aktiviteter ska dock ha minskat något från 2015 till 2016, men manifestationer och kampförberedande verksamhet ökade lite under förra året. Den största ökningen var annars vad Expo kallar för propagandaspridning.

Förutom traditionell aktivism och utbildningsverksamhet nämner Expo också nätaktivism och medborgargarden som två fenomen som är svårmätbara men blivit alltmer relevanta inom den nationella rörelsen.

Källa:
Fler aktiviteter än någonsin – Så blev 2016 nazisternas rekordår


  • Publicerad:
    2017-05-04 11:48