MASSINVANDRING. Nordfront har fått in uppgifter om att ett asylboende kommer att öppnas precis i närheten av Blötbergsskolan i Ludvika kommun. Uppgifterna kommar strax efter att beslut har fattats om att flytta barn från byskolan i Saxdalen till Blötbergsskolan.

Migrationsverket fattade nyligen beslut om att fakta om asylboenden ska hållas sekretessbelagt och därmed får inte den svenska befolkningen information om var asylboenden kommer att upprättas.

Dalarnas Tidning skrev inte alltför länge sen om att tre asylboenden kommer att öppnas runtom i Ludvika kommun, men de gick inte ut med var i kommunen dessa skulle upprättas.

Nordfront har dock fått uppgifter att åtminstone ett av dessa tre boenden kommer att öppna på Kogruvestigen i Blötberget, precis i närheten av Blötbergsskolan. Det nya boendet kommer att drivas av Tom Persson, en yngre version av asylentreprenören Bert Karlsson. Persson driver tillsammans med sin kollega Henrik Eriksson minst tolv asylboenden i Mellansverige.

Förra veckan fattade social- och utbilningsnämnden beslut om att två byskolor i Ludvika kommun kommer att läggas ner och en av dessa skolor är Saxdalens skola. Nämnden har beslutat att barnen i Saxdalen istället ska flyttas till Blötbergsskolan, vilket innebär att de kommer att ha ett asylboende till grannar.

Källor:
Tom från Ludvika driver sju asylboenden i Dalarna
KLART: Här är skolorna som läggs ner


  • Publicerad:
    2015-11-18 14:50