ANTIVITHET. När Australien ändrar texten i sin nationalsång för att den inte är ”tillräckligt inkluderande”– så sammanfattas ett år med antivit censur världen runt.

Ett förslag på en ny, ”woke” och mer ”mogen” flagga för ett ”inkluderande” Australien.

Det kan mycket väl vara det gamla årets sista – eller också det nya årets första – symboliska censurering motiverad av politisk korrekthet:

Australien ändrar nu texten till sin nationalsång för att ”inkludera landets ursprungsbefolkning” och skapa en ”anda av enhet”.

I ett tillkännagivande på torsdagskvällen avslöjade premiärminister Scott Morrison att från och med den första januari ersätts textraden ”ty vi är unga och fria” i Australiens nationalsång med raden ”ty vi är en och fria”.

Även om Australien som en modern nation må vara relativt ung, är vårt lands historia uråldrig, precis som berättelserna sprungna ur ursprungsbefolkningen, vars förvaltarskap vi med rätta erkänner och respekterar”, sa Morrison och tillade:

I en anda av enighet är det inte mer än rätt att vi försäkrar oss om att vår nationalhymn reflekterar denna sanning och delade uppskattning.

Kritiken mot hans uttalande har varit hård.

Motivet till censureringen mer kritiserat än ändringen själv
Det rör sig alltså om en smärre ändring och den har till fullo fått såväl konservativas som liberalers stöd.

Ändringen föreslogs först av New South Wales liberala premiärminister Gladys Berejiklian, som beklagade att ”ursprungsbefolkningen i Australien inte upplever att nationalsången handlar om dem och deras historia”.

Några kritiker var dock inte särskilt imponerade av Morrisons beslut att ”kleta en klick rosa färg” på deras älskade hymn – och framför allt inte av de motiv som han föregav till censureringen.

Advance Australia Fair ”Framåt, rättvisa Australien” ersatte God Save the Queen ”Gud bevare drottningen” som landets nationalsång 1984.

Sångens text skrevs emellertid 1878, och när den väl antogs som just nationalsång ersattes raden Australia’s sons let us rejoice ”Australiens söner, låt oss glädjas.” med Australians all let us rejoice ”Låt oss glädjas, alla australier.” – eftersom regeringen inte ville framstå som ”sexistisk”.

Förändringen sammanfattar ett år av världsvid så kallad wokeness, under vilket nationalsånger och patriotiska hymner har kommit att skärskådas utifrån ett perspektiv av politisk korrekthet.

I USA föreslog liberaler att ”det kan vara dags att äntligen ersatta The Star-Spangled Banner ”Stjärnbaneret” med en ny nationalsång” – eftersom textförfattaren till den ikoniska hymnen, Francis Scott Key, kan ha stött slaveriet.

Några föreslog John Lennons marxistiska kampsång Imagine.

BBC fick ge sig
I Storbritannien utlöste BBC en storm av kontrovers när man valde att spela endast instrumentala versioner av Rule Britannia och Land of Hope and Glory – med hänvisning till dessa hymners ”associationer till slaveriet”.

BBC ändrade till slut hållning och började spela versioner med sång igen – men endast efter att myriader av kritiska röster på internet anklagat det skattefinansierade public serviceföretaget för att totalt distansera sig från sina finansiärer.

Att ändra en nationalsång för att anpassa sig till ett klimat av politisk korrekthet hålls av kritiker på sociala medier för att vara både orätt och korkat.

Det liknas vid att skaffa sig en historisk artefakt eller en målning och sedan utropa:

Men ska vi inte kleta ner den med en klick rosa färg!

Här blir det typiska svaret:

Nej, ni skulle bara våga, förbannade vandaler!

För att återkomma till den australiska nationalhymnen, konstaterar elaka tungor på sociala medier att dess brist på politisk korrekthet äntligen har korrigerats och total perfektion därvid uppnåtts!

Nu har Australien nämligen inte längre någon strukturell eller institutionell rasism att åtgärda – åtminstone tills nästa gång någon andlig dvärg hittar något att anmärka på.


  • Publicerad:
    2021-01-01 07:00