SVERIGE Invandrare utanför EU som uppger sig vara läkare klarar inte svenska kunskapsprovet. Nu rycker staten in med extra miljoner för att de ska få godkänt.

I Sverige har det i media och bland politiker under många år spridits en myt om att invandrande läkare får låglönearbeten när de väl kommer till Sverige. Detta har fungerat som ett argument för att integrationen måste bli bättre och att svenskar diskriminerar invandrare.

I verkligheten är det endast var femte läkare utanför EU och EES som klarar kunskapsprovet i Sverige, uppger Sveriges läkarförbund.

Detta ska nu avhjälpas med 5,7 miljoner kronor som Sveriges läkarförbund får av den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen i syfte att anordna en särskild kurs för invandrare som inte klarar kunskapsprovet.

Kursen kommer att genomförs på distans av Karolinska institutet från och med april och syftar till att höja invandrarnas medicinska kunskaper samt säkeerställa att invandrarna klarar språket.

Det framgår inte huruvida det kommer anordnas någon liknande kurs för svenskar som inte klarar kunskapsprovet.