BURLÖV En läkare har vid tre olika tillfällen dödförklarat levande patienter. Han förlorar nu sin anställning efter att ha gjort om samma misstag tre gånger.

En läkare har under en period på mindre än två år, vid tre tillfällen, dödförklarat levande personer. Första gången detta hände i januari 2022 hade läkaren haft två täta besök av två olika patienter i samma område, som även delade samma efternamn. Han hade då dödförklarat fel person. Detta upptäcktes då den dödförklarade personens bror hörde av sig två veckor senare.

Verksamheten, Falck läkarbilar med säte i Arlöv, hann inte ens få iväg anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan samma läkare i april gjorde samma misstag igen. Denna gång hade läkaren varit inne i fel journal när han utfärdade dödsbeviset, utan att dubbelkolla personnummer och namn på patienten.

Efter ett halvår gjorde läkaren om sitt misstag återigen. Han kallades till en bostad där en person legat död så länge att denne inte gick att identifiera. Läkaren fick ett namn i samband med ambulanslarmet och utfärdade då dödsbeviset på det namnet, utan att undersöka ifall det var rätt person. Det framkom senare att den döde hade en bror som stod på bostaden. Det var då den levande brodern som hade blivit dödförklarad.

I ett mejl till Sydsvenskan skriver Josefine Cederblad, verksamhetschef på Falck läkarbilar, att man enligt rutin berättar om händelser av den här typen för personalen så att man kan dra lärdom. Hon skriver:

Beroende på vilka händelser det handlar om genomför vi utbildningsinsatser om rutiner och arbetssätt.

Hon skriver även att företaget ser mycket allvarligt på det inträffade och att det har vidtagits åtgärder. Läkarens anställning avslutades i början av januari 2023.