BROTT Polisen Jörgen Lendahl, numera Pettersson, får bara åtta månaders fängelse efter att ha ertappats med grov barnpornografi.

Jörgen Pettersson (19740922-4834), tidigare Jörgen Lendahl, dömdes idag för grovt barnpornografibrott i Göteborgs tingsrätt. Detta efter att man spårat hans aktivitet på nätet, och därefter funnit barnpornografiskt material på två av hans datorer.

Från stämningsansökan, ansvarsyrkande för grovt barnpornografibrott, angående brottsrubricering och innehållet på en svart dator. I denna dator finns cirka hundra bilder samt flera timmar med barnpornografisk film. Allt material är unikt och en majoritet av filmerna är särskilt hänsynslösa.

Jörgen Pettersson har har fram till den 14 oktober 2020 i sin bostad i Härryda kommun hanterat barnpornografiskt material samt grovt
barnpornografiskt material.

Materialet har hanterats på två datorer. Nedan kallad svart resp blå dator.

Svart dator: Datorn har använts för att eftersöka, ladda ned, hantera, betrakta och sprida barnpornografiskt material mellan 2013-04-17 och 2016-10-15. Det barnpornografiska materialet som påträffats består tillhopa av 85 st bilder och 3 filmer om total speltid 59 min 19 sekunder.

Det grovt barnpornografiska materialet består av tillhopa 9 st bilder och 6 st filmer om tillhopa 167 minut 57 sekunder. Detta material består av bilder/film där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Samtligt påträffat material är unikt.

Stämningsansökan mål B16162-20 Göteborgs tingsrätt.

Även på den blå datorn finns stora mängder barnporr. Över 400 bilder och nästan 5 timmar film, även detta material är unikt. En stor del av materialet visar ,likt i den svarta datorn, extra grova övergrepp.

Blå dator: Datorn har använts för att eftersöka, ladda ned, hantera, betrakta och sprida barnpornografiskt material mellan 2017-12-03 och 2020-10-06.

Det barnpornografiska materialet består tillhopa av 207 st bilder och 32 filmer om total speltid 232 min 3 sekunder.

Det grovt barnpornografiska materialet består av tillhopa 223 st bilder och 21 st filmer om tillhopa 51 minut 39 sekunder. Detta material består av bilder/film där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Samtligt påträffat material är unikt.

Stämningsansökan mål B16162-20 Göteborgs tingsrätt.

Detta stora barnporrarkiv var tydligen inte tillräckligt för polismannen. Utöver vad som fanns i datorerna har han enligt stämningsansökan laddat ned ännu mer material.

Därutöver har Jörgen Petterssonden 29 april 2020 i sin bostad i Härryda kommun, laddat ner, betraktat samt spridit barnpornografiskt material. Det barnpornografiska materialet består i vart fall av tillhopa 64 st bilder (varav 58 st är unika).

Det grovt barnpornografiska materialet består av 149 bilder (varav 119 st är unika). Detta material består av bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller annars utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt. Jörgen Pettersson har således dels spridit pornografisk bild av barn och dels innehaft eller betraktat en sådan bild som han berett sig tillgång till.

Det sammantagna gärningen är att betrakta som grovt eftersom det utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt och avsett en inte mängd bilder och filmer där barnen är särskilt unga, utsätts för våld, tvång och utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt

Stämningsansökan mål B16162-20 Göteborgs tingsrätt.

Har laddat ned barnporr i tio år

Pedofilpolisen erkänner enligt domen anklagelserna mot honom. Enligt egen utsago har han tittat på barnpornografi i tio års tid, efter att ett porrmissbruk spårat ur.

Det började med ”mildare” material, för att sedan glida över i mer extremt material. För några år sedan skaffade han sig tillgång till ”darknet” för att kunna få tag i mer material via pedofilsidor.

Till sist slutade det hela med att några kollegor till pedofilen knackade på hans dörr i april år 2020.

Han har även berättat i förhör att han är en sexmissbrukare och att han varit otrogen mot sin hustru flera gånger. En av de yngsta han haft sex med var ”över 15 år”, försvarar han sig med i förhöret.

Granskare: Spädbarn penetreras i materialet

Enligt Jan-Åke Petersson, som arbetat med att granska det barnpornografiska materialet, är det inte vilket material som helst som man funnit på Petterssons datorer.

Jan-Åke Pettersson har berättat följande. Han är polis och har granskat de filer med barnpornografiskt material som återfanns på Jörgen Petterssons dator. Bland materialet fanns bilder och filmer på spädbarn och mycket små barn som utsattes för penetreringar. Det rörde sig om verkliga övergrepp.

Domen i mål B16162-20 Göteborgs tingsrätt

Straffrabatt på grund av förlorat arbete

På grund av den gedigna bevisningen och Pettersons egna erkännande drar tingsrätten slutsatsen att han är skyldig, det är inte mycket tvivel i skuldfrågan.

Jörgen Pettersson döms till åtta månaders fängelse efter att tingsrätten tagit hänsyn till att han förlorat sitt arbete som polis. Man har även kommit fram till att skyddstillsyn eller samhällstjänst inte är en lämplig påföljd för pedofilbrottet.

Domen kan laddas ned här!