FOLKUTBYTET. Biblioteksanställda på skånska bibliotek ska nu utbildas i vardagsarabiska. Region Skåne finansierar utbildningen som man hoppas ska ”förbättra förståelsen” mellan personalen och de arabiska besökarna.

I stället för att invällare, som i stora skaror släpps in av regimen i vårt land, lär sig svenska så ska svenskar i stället tvingas lära sig de invällandes språk.

På skånska bibliotek ska nu de anställda ”kompetensutbildas” i vardagsarabiska, rapporterar statsradion. Utbildningen som finansieras av Region Skåne, pågår just nu på bibliotek i Helsingborg och Malmö.

— Arabiska är nästan det största modersmålet i Sverige, så det [att svenskar utbildas i arabiska] är nödvändigt med tanke på att förbättra kommunikation och bemötande med arabisktalande, hävdar den syriske språkläraren och journalisten Ali Alabdallah på bruten svenska till SR.

Att bibliotekspersonalen lär sig arabiska ska enligt de projektansvariga samt Alabdallah leda till ”ökade kunskaper” och ”förbättrad förståelse” mellan personalen och det stora antalet arabiska besökare.

— Jag vill lära mig vardagsfraser som jag kan använda i mitt arbete för att känna att jag inkluderar. Det är ju också väldigt bra att kunna bekräfta deras språk, deras modersmål, menar Emilie Andersson som arbetar på Barn- och Ungdomsavdelningen på Helsingborgs bibliotek och är en av deltagarna i utbildningen.

Arabiska är den näst största språkgruppen i dagens Sverige.


  • Publicerad:
    2020-10-29 10:50