”UTSATTA OMRÅDEN” Riksdagen har beslutat om en utvidgning av den redan existerande lagstadgade möjligheten att neka en ordningsstörare tillträde till butiker – till att omfatta även bibliotek och badanläggningar.

Riksdagen har nu röstat igenom regeringens lagförslag från i december 2021 rörande möjligheten till ett utfärdande av tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Personer dömda för ”sexuella kränkningar, brott eller ordningsstörningar” ska enligt den nu införda bestämmelsen kunna portas från vissa ”utrymmen som allmänheten har tillträde till”. Den nya lagen benämns Lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek och träder i kraft den 1 juli i år.

Förändringen består i praktiken i en utvidgning av en sedan tidigare existerande lagstadgad möjlighet att besluta om tillträdesförbud till butiker specifikt – om ”risk föreligger” för att en person ”kommer att begå brott eller allvarligt trakassera någon i butiken”.

I december skrev regeringen på sin hemsida i samband med att lagförslaget presenterades:

Alla ska kunna känna sig trygga på allmänna platser. På vissa badanläggningar och bibliotek finns dock problem med bland annat brottslighet, som påverkar såväl personalens arbetsmiljö som besökares möjligheter att ta del av verksamheten på ett tryggt och ostört sätt. Regeringen föreslår därför att det införs en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till dessa platser.