MÅNGKULTUREN. Väktare och minskade öppettider prövas för att minska otryggheten på huvudbiblioteket i Hässleholm.

Bild från huvudbiblioteket i Hässleholms kommun.

Biblioteken är numera mångkulturella mötesplatser. Det har lett till kraftigt ökad förekomst av otrygghet, våld, sexuella övergrepp och droghandel på bibliotek på många håll i landet.

Hässleholm bibliotek har i omgångar försökt få bukt med vad som beskrivs som en hotfull och våldsam situation i staden. Bland annat har man tvingats sätta in väktare.

Eftersom åtgärderna inte har hjälpt på ett tillfredsställande sätt, provar man nu greppet att minska öppettiderna på fredagarna och stänger därför redan klockan 15.

Personer i olika åldrar intar biblioteket och visar dominansbeteende gentemot personalen, bråkar och super. På senare tid har det mångkulturella problemet förvärrats och personalen har utsatts för flera våldsamma och hotfulla handlingar.

Även normala biblioteksbesökare och låntagare har lämnat synpunkter på att biblioteket numera upplevs som en otrygg plats att besöka.

Idag går delar av personalen ner till sitt pass i biblioteket med en stor klump i magen och oro för vad som ska hända, en sådan situation är ohållbar i längden”, skriver bibliotekschef Anette Mjöberg i ett pressmeddelande.

Att behöva stänga tidigare är verkligen tråkigt då det drabbar så många andra av våra besökare men i detta läget är det en åtgärd vi behöver ta till.

Minskningen av öppettiderna är en akutåtgärd som man inte själva tror kommer att lösa hela problemet med otryggheten på biblioteket. Kultur- och fritidsförvaltningen i Hässleholm arbetar nu tillsammans med andra förvaltningar för att försöka hitta fler kortsiktiga och långsiktiga lösningar på problemet.

Källa:
Stadsbiblioteket stänger tidigare på fredagar pga oroligheter


  • Publicerad:
    2019-11-13 22:50