MÅNGKULTUREN. Arbetsmiljön på svenska bibliotek har försämrats radikalt. Detta sammanfaller i tid med den senaste vågen av rasfrämmande invandrare.

Illustration. Bildmontage.

Social oro och våldsamma händelser på biblioteken i Sverige har ökat enligt en enkätundersökning som fackförbundet DIK har gjort med 1 618 bibliotekarier.

Hälften av folkbiblioteken används eller har använts för droghandel. Värst är situationen i förorter och småstäder, enligt de svarande.

Detta är den tredje undersökning som DIK för i frågan. Över tid har det blivit tydligt att utvecklingen går åt fel håll.

Det största problemet är social oro, som har en relativ ökning med åtta procent bara sedan 2017 och numera förekommer på hela 81 procent av svenska bibliotek.

Med social oro menas bråk, onykterhet och aggressivitet mot personal eller besökare.

— Bibliotekarier är inte utbildade för det här, de jobbar med läsfrämjande och informationssökning. Inte med att hantera berusade personer, psykiskt sjuka eller socialt utsatta personer, säger Stina Hamberg, samhällschef på DIK.

Våldet bland biblioteksbesökarna ökar kraftigt och rapporten visar på en tidigare okänd omfattning på droghandel. Nu uppger 47 procent att droghandel ägt rum i lokalerna under de senaste två åren.

En nytt hot som tillkommit är sexuella trakasserier mot kvinnlig personal. Var sjätte kvinna som arbetar på biblioteken har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp sedan 2017. Till det kommer män som porrsurfar eller onanerar öppet i lokalerna, vilket också är ett växande problem.

Att skapa ”mötesplatser” förstör kärnverksamheten
Den ökade otryggheten har ökat kraftigt på många typer av offentliga platser.

Juristen och journalisten Paulina Neuding gjorde för några år sedan en egen undersökning. Den visade att ansvariga politiker och bibliotekschefer ofta försöker sopa problemen under mattan, eller använder sig av normkritisk ideologi och går till angrepp mot dem som vill ha ordning och lugn. Allmänhet och medarbetare lämnas i sticket, menar Neuding.

I den problematiken har varken politiker eller massmedier tagit något ansvar. Våldsincidenter har rapporterats i lokalmedier, men lyfts inte till nationell nivå som ett strukturellt problem orsakat av politikerna.

Styrande politiker har i allt större omfattning velat göra offentliga funktioner ”mer inkluderande” för att motverka att bara vita svenskar går på bibliotek, museer och andra kulturevenemang.

Att förvandla bland annat bibliotek och museer till ”mötesplatser” för alla typer av invånare leder till att institutionernas kärnverksamhet förstörs. När biblioteks- och museibesökare inte är intresserade av verksamheten inträder i dess ställe social oro och våld.

Enligt Paulina Neuding måste man inse att bibliotekskrisen är del av ett större ordnings- och trygghetsproblem som bottnar i den havererade integrationen av invandrare.

Källor:
Larmet från bibliotekarier: Våld och social oro ökar – droghandel sker öppet
Youtube/Axess TV: Paulina Neuding – Bibliotekskrisen speglar en större otrygghet


  • Publicerad:
    2019-09-24 17:25