ALTERNATIVMEDIA. Björn Björkqvist har släppt en film där han uppmärksammar hur delar av etablissemanget vill använda HMF-lagen för att indirekt avskaffa föreningsfriheten.

Den nationalistiske opinionsbildaren Björn Björkqvist har i ett filmklipp på sin Youtubekanal uppmärksammat den pågående debatten om regeringens förslag om att förbjuda vissa runor samt utredningen om detta som nyligen avslutades.

Björkqvist har själv stor erfarenhet av den svenska hets mot folkgrupp-lagstiftningen och en av domarna mot honom har fram tills nu utgjort prejudikat för vilka symboler som ska vara olagliga.

Nordfront har tidigare skrivit om hur utredningen avvisade regeringens förslag om att skapa en tydligare lag som på förhand fastställer vilka symboler som är olagliga. Istället föreslår utredningen att den redan existerande lagen om hets mot folkgrupp kan utvidgas till att innefatta fler symboler.

Med rätta konstaterar Björkqvist att utredningens förslag är en uppmaning till rättsväsendet att fatta nya prejudicerande domar, vilket bland annat kan bli aktuellt i den pågående rättsprocessen efter demonstrationen i Göteborg den 30 september 2017. Göteborgspolisen med Erik Nord i spetsen har där drivit på för en ny tolkning av den existerande lagen och vill få demonstranter fällda inte för något budskap de spridit utan för hur de har sett ut och vilka symboler som har använts i demonstrationen.

Björkqvists slutsats i filmen är att makthavarna i Sverige å ena sidan vill kunna stoltsera med att vi har föreningsfrihet i Sverige, å andra sidan vill man i praktiken dra in Nordiska motståndsrörelsens föreningsfrihet genom att kriminalisera symboler och andra yttre attribut som organisationen använder sig av. Att förslaget om att rakt av förbjuda vissa runor har skrotats är alltså inte en ren vinst för yttrandefriheten i Sverige, utan det riskerar att bli en del av ett oärligt förtryck av Motståndsrörelsen och andra kontroversiella politiska grupper om inte dessa planer stoppas.


  • Publicerad:
    2019-06-03 19:40