Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Åklagare vill kriminalisera Tyrrunan

Av Tobias Lindberg, 2018-10-07
informationskriget@protonmail.com

ÅSIKTSFÖRTRYCKET. I det senaste av systemets försök att dämpa en växande opposition vill en åklagare nu göra Tyrrunan olaglig vid Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer. En person åtalas för Hets mot folkgrupp bara för att ha deltagit i en demonstration.

Torsdagen den 4 oktober 2018, nästan exakt ett år efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september 2017, lämnade kammaråklagare Jonas Martinsson in en stämningsansökan där sammanlagt 17 personer som hade deltagit i demonstrationen åtalades för Våldsamt motstånd och/eller Hets mot folkgrupp. Åtalet är det hittills största mot Motståndsrörelsen och denna gång verkar det som att systemet vill försöka göra Tyrrunan olaglig att använda vid organisationens demonstrationer. Resten av denna artikel kommer endast behandla de delar av åtalet som rör yrkandena om Hets mot folkgrupp.

För den globalistiska elit som har makten i Sverige så har lagstiftningen om Hets mot folkgrupp länge varit ett av deras absolut viktigaste verktyg för att trycka ner opposition. Med den medvetet vaga lagstiftning Sverige har på området kan oppositionen till den globalistiska och liberala agendan aldrig vara riktigt säker på vad den får säga eller skriva. Det som inte var olagligt vid tiden för när det sades eller skrevs kan senare leda till fällande dom efter att en åklagare har åtalat och en domstol har ändrat på var gränserna för vad som är lagligt respektive olagligt ska gå. Precis så är fallet i det nu aktuella åtalet mot Motståndsrörelsen. Att det är på detta sätt strider egentligen mot en av de mest fundamentala rättsprinciperna, att man bara ska kunna fällas för något som var olagligt när man gjorde det, men de som styr är uppenbart nöjda med hur det är då de godtyckligt och efter behov kan ändra på spelreglerna.

Ända fram till idag har Tyrrunan varit tillåten att använda utan att det utgör hets mot folkgrupp och så sent som nu i onsdags, den 3 oktober 2018, så slog Hovrätten för Nedre Norrland fast att symbolen inte utgör Hets mot folkgrupp. Motiveringen som hovrätten gav var att symbolens koppling till nationalsocialismen inte var allmänt känd. Även Justitiekanslern har tidigare slagit fast att Tyrrunan inte utgör Hets mot folkgrupp.

Nu vill dock åklagare Martinsson ändra på detta och i åtalet använder han sig av ett resonemang som i mycket liknar Göteborgsregionens polischef Erik Nords ord från förra året, då han inför demonstrationen i Göteborg talade om att Motståndsrörelsens demonstrationer och dess estetik påminner alltför mycket om Tredje rikets nationalsocialistiska demonstrationer. Åklagaren menar alltså inte att Tyrrunan i sig är olaglig, utan att det är kombinationen med hur Motståndsrörelsens demonstrationer ser ut som gör att det utgör Hets mot folkgrupp.

Skärskådar man hur åtalets yrkande om Hets mot folkgrupp är uppbyggt och den bevisning som åklagaren har anfört i förundersökningsprotokollet så ser man att de som har åtalats noga har valts ut för att det i domen ska gå att fastställa exakt hur mycket anknytning till Tyrrunan man ska ha vid en demonstration för att det ska utgöra ett brott. De åtalade utgör ett slags spektrum, från de som har haft ledande roller i demonstrationen, över de som i olika grad har burit på Tyrrunan, till en som bara har varit deltagare i demonstrationen.

Att det yttersta målet för åklagaren denna gång är att göra Tyrrunan olaglig vid Motståndsrörelsens demonstrationer förstår man när man ser bevisningen mot den deltagare som i denna artikel bara benämns Stefan.

Demonstrationsdeltagaren Stefan. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom är enligt följande:

– Förhör med den tilltalade som förnekar brott, och

– Brottsbeskrivning (förundersökningsprotokoll s. 250, 350) för att bevisa hans agerande i det våldsamma upploppet samt hans klädsel och deltagande i demonstrationen.

På sidan 250-253 som gäller bevisningen om Våldsamt upplopp så är det enda som tas upp mot Stefan, förutom att han bara deltog i demonstrationen, att han vid ett tillfälle verkar ha tryckt på bakifrån på sköldbärare framför honom som skyddade demonstrationen.

På sidan 350-352 som gäller bevisningen mot honom om Hets mot folkgrupp så gör Stefan ingenting annat än att han är med i demonstrationen. Det enda bilderna visar är att det finns andra personer runt omkring honom som bär på fanor och sköldar med Tyrrunan, vilket också bildtexterna påtalar. Han bär ingen aktivistjacka, utan är helt civilt klädd och har i övrigt inga symboler på sig. Inte heller förekommer några uppgifter om att han skulle ha sagt/ropat något eller gjort några tecken/gester.

Sidorna 350-352 ser man här nedanför. Stefans efternamn och deltagarnas ansikten är pixlade. Klicka på bilderna för att förstora.

Stefan är visserligen även åtalad för Våldsamt upplopp, men åtalet mot honom om Hets mot folkgrupp bedöms för sig och påverkas inte av det andra yrkandet. Att han puttade på ryggen på en sköldbärare vid ett tillfälle ska inte ha någon betydelse för yrkandet om Hets mot folkgrupp.

För den som vill få bekräftat att åklagaren har valt ut personer att åtala för att uppfylla hela spektrumet från mycket till lite engagemang i demonstrationen och anknytning till Tyrrunan så följer här nedanför en kortfattad sammanställning av bevisen som anförs mot de övriga av de 16 personer som har åtalats för Hets mot folkgrupp.

Demonstrationsdeltagare från Trollhättan. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han bar en tröja och en träsköld med en Tyrruna på. Texten till bilderna påtalar att han deltog i demonstrationen och att han bar en träsköld med en Tyrruna på.

Demonstrationsdeltagare från Trelleborg. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder med tillhörande text som visar och påtalar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han själv bar på en träsköld med en Tyrruna på.

Jimmy Andersson, chef Näste 2. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande Hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar. Texten beskriver också att han diskuterar med en dialogpolis.

Demonstrationsdeltagare från Landskrona. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande Hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han bar på en fana med en Tyrruna på. Texten till bilderna påtalar att han deltog i demonstrationen, att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar samt att han själv bar på en fana med en Tyrruna på.

Demonstrationsdeltagare från Luleå. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar en person iklädd aktivistjacka som deltog i Motståndsrörelsens demonstration. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som skulle ha funnits runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar. Det intressanta med bevisen mot den här demonstrationsdeltagaren är att åklagaren har gjort fel och att det inte ens är han som är på bilderna.

Fredrik Kosonen, aktivist och områdeschef i Näste 1. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han bar aktivistjacka och plastsköld med Nordfront-tryck. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar sköldar märkta med Nordfront.se samt Tyrrunemärken på jackor, fanor och sköldar.

Demonstrationsdeltagare från Aneby. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han bar aktivistjacka och plastsköld med texten Nordfront.se på. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar samt att Stöckert ses springa in i en situation där det påstås vara tumult mellan polis och demonstranter.

Demonstrationsdeltagare från Bjuråker. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han bar aktivistjacka och plastsköld med texten Nordfront.se på. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar samt att Sundström står med skölden i en situation där det påstås vara tumult mellan polis och demonstranter.

Markus Larsson, aktivist och gruppchef Näste 1. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han själv ingick i Motståndsrörelsens skyddsgrupp iklädd aktivistjacka och utrustad med plastsköld och hjälm. På skölden var texten Nordfront.se tryckt. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar.

Demonstrationsdeltagare från Upplands Väsby. Står åtalad för både Våldsamt upplopp och Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom gällande hets mot folkgrupp utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han bar aktivistjacka och på en bild en hoprullad fana. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar samt att Sundström själv påstås vara med i en situation där det sägs vara tumult mellan polis och demonstranter.

William Börjesson, aktivist och gruppchef i Näste 2. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han själv ingick i Motståndsrörelsens skyddsgrupp iklädd aktivistjacka och utrustad med plastsköld och hjälm. På skölden var texten Nordfront.se tryckt. Texten till bilderna påtalar att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor och sköldar.

Demonstrationsdeltagare från Hyssna. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration samt att han själv bar en träsköld med en Tyrruna på. Texten till bilderna påtalar att han deltog i demonstrationen, att andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på fanor samt att han själv bar en träsköld med en Tyrruna på.

Pär Öberg, chef över Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren och medlem i riksrådet. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder som visar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration, att han bär en aktivistjacka och att han håller tal från ett lastbilsflak. Texten till bilderna påtalar att han förutom att själv bara delta i demonstrationen, där andra som deltog i demonstrationen som fanns runt omkring honom bar Tyrrunemärken på sköldar, även agerade som talesman för Motståndsrörelsen genom att bland annat säga att icke-ackrediterade journalister inte fick befinna sig i demonstrationen samt genom att tala från ett lastbilsflak.

Fredrik Vejdeland, chef för Nordfronts radioverksamhet, politisk strateg och medlem i riksrådet. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder med tillhörande text som visar och påtalar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration, att han höll tal inför demonstranterna och att han blev intervjuad av systemmedia. I bildtexterna tas många citat från Vejdelands tal upp och även ett citat från intervjun med systemmedia.

Pär Sjögren, chef Näste 5. Står åtalad för Hets mot folkgrupp. Bevisningen mot honom utgörs av bilder med tillhörande text som visar och påtalar att han deltog i Motståndsrörelsens demonstration, att han bar enhetlig klädsel med aktivistjacka samt att han gick i täten av demonstrationen tillsammans med andra personer som fungerade som demonstrationens ledare.

Källa:
Göteborgs TR B3046-18 Aktbil 57


  • Publicerad:
    2018-10-07 19:50