INRIKES. Islamiska kulturföreningen i Karlskrona väntas nu också få grönt ljus för att sända böneutrop i högtalare. Karlskrona kommun har uppmanat polisen att fråga grannar i området vad de anser om de kommande böneutropen men det struntar polisen i.

Det var i november förra året som Islamiska kulturföreningen i Karlskrona började sända böneutrop, trots att det senare avslöjades att föreningen inte sökt tillstånd för detta. Utropen stoppades då tillfälligt men under nästa vecka väntas föreningen få godkänt tillstånd av polisen, precis som i Växjö.

— Jag vill inte föregripa den formella processen, men i princip gäller samma förutsättningar och villkor i Karlskrona som låg till grund för vårt beslut i Växjö. Det är samma lagstiftning, ett identiskt yttrande från kommunen och ungefär samma lokala ordningsstadgar. Jag kan därför inte se att vi kan landa i en annorlunda slutsats den här gången, säger Magnus Rothoff, gruppchef vid polisens rättsenhet.

Trots att kommunen har skickat en skriftlig rekommendation till polisen om att de bör tala med grannar i området för att höra vad de anser om de planerade böneutropen så ignorerar polisen kommunens uppmaning. Detta då, enligt Rothoff, polisen sakarna såväl resurser som laglig grund för att göra det. Vidare menar han det skulle försena handläggningen av ärendet.

Källa:
Polisen: troligt ja till böneutrup i Karlskrona


  • Publicerad:
    2018-05-15 11:25