UTRIKES. En kvinnlig pedofil från Storbritannien har dömts till sex års fängelse. Det har framkommit att hon bott hos modern, där ett daghem drevs, medan hon var på fri fot.

Den kvinnliga pedofilen Rosie Berry har nu dömts till sex års fängelse, efter att ha förgripit sig på en tolvårig flicka. Övergreppen ska ha pågått under två år.

Flickans föräldrar säger sig vara förvånade, då man känt förtroende för kvinnan som arbetade på barnsjukhuset Great Ormond Street Hospital i London. Berry ska dock inte ha lärt känna flickan via sitt arbete på sjukhusets HR-avdelning, utan istället i samband med en fotbollsmatch.

Under rättsprocessen har det framkommit att Berry, som släpptes mot borgen, har bott hemma hos sin mor som driver daghemsverksamhet. Detta beviljades trots att domstolen ställde krav på att pedofilen inte skulle få möjlighet till oövervakat umgänge med barn. Verksamheten stängdes dock ner efter att orosanmälningar inkommit.

Källa:
Female paedophile groomed and sexually assaulted girl, 12, after meeting her at football game


  • Publicerad:
    2018-12-28 23:50