VÄSTERBOTTEN. I en ovanlig dom döms en ung kvinna av Skellefteå tingsrätt till 10 månaders sluten ungdomsvård för tre fall av våldtäkt mot barn. Brottsoffret var endast nio år gammal när den första våldtäkten skedde och elva år vid den sista.

Det var i januari som Studio Bothnia diskuterade fenomenet med kvinnliga pedofiler med tanke på att åtal väckts mot en 19-årig kvinna i Skellefteå rörande våldtäkt mot barn.

Domen har nu fallit mot den kvinnliga pedofilen, Amanda Bjurman, som befinns skyldig att vid tre tillfällen ha genomfört samlag med en prepubertal pojke. Första våldtäkten skedde enligt målsägandes uppgift under hösten 2016, något som också stöds av vittnesmål. Då har pojken varit endast nio år gammal. Bjurman hävdar dock själv att det ska ha skett sju år tillbaka i tiden, med andra ord när pojken endast var fyra år gammal. Tingsrätten finner dock det mindre sannolikt med tanke på pojkens ålder.

De senaste två våldtäkterna ska ha skett i slutet av 2017 eller början av 2018, när Bjurman nyss fyllt 18 år.

Bjurman frias från en fjärde åtalspunkt rörande våldtäkt mot barn då tingsrätten anser att åklagarens påstående ”på grund av de uppgifter som framkommit inte tillräckligt klart [är] hänförligt till den tidsperiod som åtalet avser”. Det rör sig troligtvis om en påstådd våldtäkt som skett ännu tidigare, då åklagaren i sin gärningsbeskrivning menar att pojken varit ”mellan åtta och elva år vid tillfällena”.

Förhörsutsagorna från målsägande, två vittnen och den åtalade kvinnan redovisas separat i en sekretessbelagd bilaga, men av åklagarens gärningsbeskrivning, som inte bestrids av Bjurman förutom i vissa fall vad gäller tidsaspekten, framgår det att det rör sig om både samlag och handlingar som är jämförbara med samlag.

Även om Amanda Bjurman alltså har erkänt själva handlingarna har hon förnekat brott och har därmed också bestridit målsägandes skadeståndskrav.

I domen skriver tingsrätten att det samlade straffvärdet för brotten överstiger tre års fängelse. Man hänvisar dock till ”personliga förhållanden”, som enligt tingsrätten gjort att Amanda Bjurman ”därav haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande samt förstå konsekvenserna härav för målsägande”.

Att hon dessutom var 18 respektive 16 år vid brottstillfällena gör att tingsrätten menar att straffvärdet i slutändan landar på 10 månaders fängelse och att hon på grund av sina låga ålder istället får sluten ungdomsvård för samma tid.

Hon ska dessutom betala skadestånd på 115 000 kronor till pojken.

Källa:
Skellefteå tingsrätt: Mål nr 1282-18


  • Publicerad:
    2019-03-07 15:00