Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Representerade Försvaret på Pride – nu åtalas könsbytaren för barnpornografibrott

Av Simon Holmqvist, 2018-11-22
simon.holmqvist@nordfront.se

LULEÅ. En 29-årig transsexuell ex-militär representerade Försvarsmakten under en Prideparad i Luleå 2016. Strax därefter hittade polisen tusentals barnpornografiska filmer och bilder i hans dator. Nu åtalas han för grovt barnpornografibrott.

Emelie Bylund till vänster, deltagandes i Luleå Pride sommaren 2016 iklädd uniform. Bilden är en skärmdump från en artikel på Försvarsmaktens hemsida, som i skrivande stund inte har plockats ned, trots att Bylund nu åtalas för grovt barnpornografibrott.

Den 29-årige Lulebon som nu åtalas för grovt barnpornografibrott har tidigare varit anställd av Försvarsmakten. Den 18 juni 2016 deltog han i Luleå Prides så kallade prideparad, tillsammans med andra soldater, iklädd uniform. Trots att Försvarsmakten likväl som andra myndigheter inte får delta i politiska evenemang har Försvarsmakten i över tio år gått med i Prideparader i hela Sverige på regelbunden basis.

Eftersom personen i fråga är misstänkt för ett grovt brott, med tusentals filmer och bilder där barn utsätt för grova sexuella övergrepp – ett brott som den misstänkte dessutom har erkänt, anser Nordfront att det finns ett sort allmänintresse i att avslöja personens identitet.

Den åtalade ex-militären heter Emelie Bylund (890222-5187), är född som man men har juridiskt ”bytt kön” till kvinna. Den 10 juli 2016 – alltså bara dagar efter att han deltagit i en Prideparad iklädd Försvarsmaktens uniform – gjorde polisen ett tillslag mot Bylund. Även om han redan vid den tiden kallade sig för ”Emelie” var det inte för än över ett år senare, i augusti 2017, som Bylund registrerade sig som kvinna rent juridiskt, vilket Nya Tider har avslöjat.

Värt att notera är att Bylunds personnummer är ett kvinnligt personnummer, då den näst sista siffran i personnumret är jämn. Innan registreringen som kvinna så måste han alltså ha haft ett annat personnummer. Att personer får nya personnummer när de ändrar juridiskt kön medför ett problem när det gäller spårbarheten av människor. Tittar man på Bylunds historik idag så är det helt tomt, vilket det kanske inte hade varit om han fortfarande hade haft sitt tidigare personnummer.

Brottsligheten har alltså pågått under tiden som Bylund fortfarande var registrerad som man. Trots detta har lögnpressen konsekvent beskrivit det som att en kvinna misstänks och nu åtalas för barnpornografibrott. I vissa fall har man även skrivit om hur ovanligt det är med kvinnliga gärningsmän i den här typen av brottslighet.

Vad som föranledde att polisen gjorde tillslag mot ex-militären är oklart, då förundersökningen i sin helhet är sekretessbelagd. Till Norrbottens-Kuriren säger kammaråklagare Ulla-Karin Lindström:

— Jag hinner inte kolla det. Men oftast är det så att det kommer uppgifter från polisen i andra länder, att det sker någon delning av barnpornografiskt material.

Det rör sig alltså om en stor mängd barnpornografiskt material, där en del bilder och filmer beskrivs som ”särskilt hänsynslösa” i stämningsansökan:

Emelie Bylund har innehaft 13 656 barnpornografiska bilder och 302 barnpornografiska filmer. Det hände fram till den 10 juli 2016 på Västra Varvsgatan, Luleå kommun.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom 1000 bilder och 203 filmer, vars sammanlagda speltid uppgår till cirka 30 timmar, har bedömts som grovt övergreppsmaterial då barnen är särskilt unga och utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.

I skrivande stund har Försvarsmakten kvar sin artikel där den brottsmisstänkte ex-militären representerar myndigheten på Luleå Pride.

”Försvarsmakten försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Att visa att vi står upp för allas lika värde ser soldaterna som en självklarhet”, skriver man i artikeln, varpå Bylund kommenterar:

— Vårt jobb är att försvara dessa värderingar..

Försvarsmakten: ”Pride är helt opolitiskt”
Även om homolobbyns agenda numera omfamnas av de flesta instanser i samhället, inklusive myndigheter och mäktiga organisationer som Svenska kyrkan, så är just sexualiseringen av barn och kopplingen till pedofili det som ofta framförs i kritiken mot organisationer som RFSU, RFSL och Stockholm Pride.

Det är inte ens ett år sedan som två höga chefer på Stockholm Pride fick avgå efter att DN avslöjat att cheferna begått sexualbrott mot barn – i ett åtminstone ett av fallen var detta känt av andra anställda i organisationen, utan att några åtgärder vidtogs.

https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2018/08/DSC_0233-460x308.jpg

Svenska kyrkan är en av de organisationer som helhjärtat omfamnat homolobbyn. Idag deltar man i lejonparten av alla Prideparader som arrangeras i landet. Foto: Nordfront.

Ungefär samtidigt dömdes Peter Grusmark, en av initiativtagarna till Luleå Pride, för barnpornografibrott. Grusmark, som också var projektledare för jämställdhet och mångfald på Länsstyrelsen i Norrbottens län, hade 172 barnpornografiska bilder av väldigt grov karaktär på sin dator.

RFSU, RFSL och diverse Prideorganisationer tar förstås officiellt avstånd från pedofili idag, även om exempelvis RFSL senast i början av 90-talet motionerade om att återuppta sin ”pedofila arbetsgrupp”. Men med tanke på organisationernas historia och att barnsexskandaler fortfarande avslöjas – samtidigt som man exempelvis kräver tillgång till allt yngre barn för att lära ut homolobbyns sexualliberala agenda – så har många ifrågasatt lämpligheten i att myndigheter associeras till den typen av organisationer.

Nordfront har varit i kontakt med Försvarsmakten för att fråga om deras deltagande i prideparader, eftersom detta återaktualiserats i framförallt alternativmedia i samband med det nya barnporravslöjandet.

Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth säger att man inte tycker att deltagandet i Prideparader strider mot grundlagens krav på opartiskhet för myndigheter eftersom man ser Pridefestivaler som helt opolitiska evenemang. Deltagandet beskrivs istället endast som ”ett sätt att manifestera alla människors lika värde” – vilket myndigheten anser är en opolitisk fråga.

Försvarsmakten gör en spektakulär entré med fallskärm under Stockholm Pride tidigare i år. Foto: Nordfront.

Tengroth vill inte svara på ifall RFSL är en politisk lobbygrupp med sexualliberal agenda och menar att Försvarsmaktens deltagande inte ska tolkas som något ställningstagande för arrangörernas åsikter utanför ”allas lika värde”-begreppet.

— Vi tar inte ställning till någon agenda. Försvarsmakten deltar endast utifrån att att vi står upp för allas lika värde och att alla har rätt till sin sexuella läggning, säger Jesper Tengroth.

Angående den tidigare anställde som nu misstänks för barnpornografibrott säger Jesper Tengroth att Försvarsmakten inte kände till brottsligheten när personen var anställd, samt att de självklart hade vidtagit nödvändiga åtgärder ifall det hade kommit myndigheten till kännedom.

Källor:
Luleå TR B121-17 Aktbil 10
Kvinna hade tusentals barnpornografiska bilder
Stolt soldat i Luleå Pride
Pedofilkvinna var egentligen man
Två höga Pridechefer fick sparken


  • Publicerad:
    2018-11-22 19:37