FÖRSVARSMAKTEN. Nordfront skrev tidigare idag om att Försvarsmaktens tekniska skola åkte runt i Stockholms Prideparad med Davidsstjärnor på ett militärfordon. Men när Nordfront frågade ifall man därmed tar ställning för Israel raderades bilden på fordonet från Försvarsmaktens tekniska skolas Facebooksida.

Den numera raderade bilden från Försvarsmaktens tekniska skolas Facebook, som visar hur de låter ett militärfordon flankeras med symboler för både homolobbyn och skurkstaten Israel.

Nordfront rapporterade tidigare idag om hur Försvarsmakten deltog under gårdagens homoparad i Stockholm. Förutom att Överbefälhavaren Micael Bydén spontant tog en mikrofon och började att sjunga Elvis så använde man även judiska symboler i homoparaden.

Istället för svenska fanor så lät Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) använda så kallade Davidsstjärnor som ritats på Prideflaggor och ballonger. Davidsstjärnan är symbolen för sionismen och staten Israel – en symbol som har sitt ursprung i judisk mysticism och den forntida semitiska guden Moloch som dyrkades medelst barnoffer.

FMTS lade upp en bild på ett militärfordonet som smyckats med Davidsstjärnor på sin Facebooksida, tillsammans med texten ”FMTS på Pride”. Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist ställde då frågan ifall man kan anta att detta är ett ställningstagande för staten Israel.

Simon Holmqvist frågar om Davidsstjärnorna. Skärmbild: Facebook. Klicka för större.

Istället för att svara på frågan valde FMTS att radera bilden inom kort.

Att man raderar bilden kan bero på att ett ställningstagande av Försvarsmakten för skurkstaten Israel kan strida mot grundlagen. I Regeringsformen 1 kap. 9 § kan man läsa:

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Det kan alltså tyckas uppseendeväckande i sig att Försvarsmakten deltar på en politisk manifestation för homolobbyn. Att man dessutom tar ställning för en kontroversiell stat som Israel gör inte saken mindre spektakulär.

Uppdatering:

Nordfront har varit i kontakt med Försvarsmakten som säger att fordonet på bilden inte tillhör försvaret, trots sin militära karaktär. Att bilden hamnat på Försvarsmaktens tekniska skolas Facebooksida menar man var ett ärligt misstag.


  • Publicerad:
    2018-08-05 17:20