INRIKES. Andelen ansökningar om byte av juridiskt kön har ökat kraftigt under de senaste åren. Ett lagförslag som syftar till att ytterligare förenkla processen kan dessutom vara på gång.

Sedan 2012 har andelen ansökningar om byte av juridiskt kön sjufaldigats. Det beror delvis på att man tagit bort kravet på tvångssterilisering, men det är inte hela förklaringen.

-– Det är klart att det återspeglar hur många som söker sig till den här processen. Men det finns också en ökad kunskap och förståelse för att kön är komplext, säger Sandra Ehne, förbundsordförande för sexualliberala RFSL, till TT.

Under 2018 inkom cirka 450 ansökningar till Socialstyrelsens rättsliga råd, att jämföra med 60 stycken 2012.

Det finns idag inget krav på operation för att få ändra sitt juridiska kön. Efter en medicinsk utredning krävs bara att personen i fråga lyckas leva i cirka ett år under sin nya könsidentitet.

Detta anses dock ändå vara för tidsödande och krångligt. Ett nytt lagförslag som syftar till att förenkla processen ytterligare kan därför vara på gång.

-– Om vi får till den här ändringen kommer du att kunna ändra ditt juridiska kön ”snabbt och lätt” och i regel utan kontakt med sjukvården. Det gör att du kan leva ditt liv som du är utan att behöva gå igenom en lång tillstånds- och vårdprocess, säger Sandra Ehne.

Källa:
Sjufaldig ökning – allt fler vill byta juridiskt kön


  • Publicerad:
    2019-01-08 19:10