JUDISK MAKT Biträdande polisområdeschef i Malmö framhåller att det enorma säkerhetspådraget inte motiveras av någon specifik hotbild – utan av deltagarnas ”höga skyddsvärde”.

Nordfront skrev häromdagen om den nu pågående och stundande ”förintelsenedstängningen” i Malmö.

En stor del av staden har varit avstängd redan sedan igår, brunnslock har svetsats fast och stora delar av kollektivtrafiken kommer att stängas ned. Polis från hela landet är på plats.

I morgon onsdag invigs förintelsekonferensen i Malmö. Två dagar ska den pågå.

Värd för mötet är statsminister Stefan Löfven. På gästlistans övre del märks bland andra USA:s utrikesminister Antony Blinken, EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen och Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg.

Biträdande polisområdeschef i Malmö Mattias Sigfridsson påpekar i DN att säkerhetspådraget vid detta evenemang är större än under påvens visit i staden.

Orsaken är, förklarar han, deltagarnas höga ”skyddsvärde” snarare än någon konkret hotbild mot arrangemanget.

Säpo arbetar för högtryck för de skyddsvärda

Susanna Trehörning, biträdande kommenderingschef på Säpo, betonar dock att konferensens tema, antisemitism, ”kan locka till sig extremistmiljöer”.

I ett pressmeddelande förklarar hon:

— Ämnet kan vara av intresse för de våldsbejakande extremistmiljöerna och något som Säkerhetspolisen följer noga. Det gör vi genom internationell, nationell och regional inhämtning som vi bearbetar och analyserar och som sedan ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som vidtas.

Skånetrafiken ber malmöiter och besökare i staden att om möjligt stanna hemma, eller åtminstone hålla sig undan, under onsdagen och torsdagen.

Bland annat kommer ett flertal busslinjer helt avtrafikeras i två dagar.

Hög arbetsbelastning på Fastighets- och gatukontoret

Fastighets- och gatukontoret har gått ut med att man svetsat fast brunnslocken på många gator och vägar.

Viktor Berggren, kommunikatör på kontoret, betonar lite urskuldande att det är polisen som har beställt denna insats.

— Det är polisen som har beställt den säkerhetsåtgärden. Vi stöttar så de kan utföra ett så säkert arrangemang som möjligt. Det är lite jobb med att återställa dem sedan, förklarar han.

Om de farthinder som på många ställen tillfälligt tagits bort säger han:

— Det är kopplat till att man ska kunna ta sig fram med kortegen om det skulle hända något.

Hos polisen i region Syd vill man däremot inte själva uttala sig om vilka säkerhetsåtgärder som man har beställt av staden.

Presstalespersonen vid regionen Patric Fors säger:

— Vi gör kontinuerligt åtgärder för att höja säkerheten men vi kommenterar inte vilka.

Ovan nämnde biträdande polisområdeschefen Sigfridsson betonar att polisen står redo för eventuella icke tillståndsgivna demonstrationer i samband med konferensen

— Det är något vi nästan förväntar oss. Vi hoppas så klart att man söker tillstånd så att vi kan säkerställa att yttrandefrihet säkerställs så långt som möjligt, säger han till Sydsvenskan.

Man förväntar ett deltagarantal på mellan 350 och 400 personer vid konferensen som alltså hålls i Malmö den 13–14 oktober.