DROGER Tyskland blir det tredje europeiska landet som legaliserar drogen cannabis. Lagen påstås leda till bättre kontroll av den illegala marknaden medan dess kritiker oroar sig för att minderåriga kommer att drabbas negativt.

I Tyskland har regeringen beslutat att legalisera cannabis. I praktiken innebär lagändringen att det blir tillåtet för privatpersoner att inneha tre cannabisplantor i sitt hem och att bära upp till 25 gram av drogen. Hufvudstadsbladet skriver att det ursprungligen var tänkt att lagändringen skulle vara betydligt mer liberal, men att det ”urvattnade” förslaget inte mötte något större motstånd under omröstningen i Bundestag.

Tyskland blir då lagen träder i kraft den 1 april det tredje europeiska landet som legaliserar cannabis för eget bruk. Någon gång under sommaren ska även tyskar över 18 år kunna köpa drogen från licensierade ”cannabisklubbar”.

— Med cannabisklubbarna och hemmaodlingen kommer efterfrågan på den svarta marknaden att minska drastiskt, säger Burkhard Blienert, ansvarig för narkotikafrågor i regeringen.

Runt sju miljoner tyskar sägs vara regelbundna konsumenter av cannabis. Folk som ser kritiskt på drogliberaliseringen menar i motsats till Blienert att användningen kommer bli svår att kontrollera, och i synnerhet då det gäller minderåriga tyskar.