VALKAOSET I USA. Storföretag i USA accepterar att Donald Trump drar valutgången i rättsprocess, så länge han inte hindrar en smidig övergång till Joe Bidens presidentinstallation.

Det judiska nyhetsbolaget CBS skriver i en artikel att ”endast ett fåtal ledare för USA:s största företag har gjort offentliga uttalanden om president Donald Trumps vägran att acceptera sin valförlust”. Samtidigt skriver CBS att många ledare inom Fortune 500 – de största företagen i USA – privat är oroade över detta och att de sinsemellan talar om vilka kollektiva åtgärder som skulle vara nödvändiga om de ser att Trumps beteende blir ett direkt hot mot demokratin.

Ett tjugotal chefer för stora bolag med säte i USA möttes redan 6 november – tre dagar efter slutdatum för allmänhetens inlämning av röster i valet – i en videokonferens för att diskutera vad man skulle göra om Trump vägrar att lämna sitt ämbete eller vidtar andra åtgärder för att stanna vid makten efter den planerade installationen av Joe Biden 20 januari.

Massmedierna utropar Joe Biden till president
På lördagen 7 november förklarade Associated Press (AP) och andra nyhetsorganisationer att Joe Biden vunnit valet.

Under konferensen 6 november som varade i en dryg timme, var samtliga närvarande företagschefer överens om att Donald Trump hade rätt att driva rättsliga processer om valfusk.

Vilka chefer från dessa Fortune 500-företag som närvarade vid mötet, är hemligt. De krävde att få sina identiteter skyddade för att gå med på att ansluta till videokonferensen.

Men de var också överens om att om Trump försöker ångra sin igångsatta rättsliga process, eller stör en lugn övergång till Bidens nya presidentskap, ska man då göra offentliga uttalanden och utöva påtryckningar mot republikanska politiker i deras respektive stater, i vilka man kunde befara att republikanerna försöker ”omdirigera” elektorsröster som Biden ”ska” ha, till Trump.

Detta berättar den judiske vänsterprofessorn i företagsledning Jeffrey Sonnenfeld vid Yale-universitets handelshögskola för Connecticuts public service-radio, vilket också CBS rapporterar. Det var Jeffrey Sonnenfeld som kallade företagsledarna till videomötet.

De är alla okej med att han överklagar till domstolen, till en rättslig process. De ville inte förneka honom det. Men det stoppar inte övergången [till Bidens presidentskap]. De sade att om det får folk att må bättre, så skadar det inte något att tillåta [en sådan rättslig process].

Förintelseexpert varnar för Trumps tyranni
Samma dag som AP och andra nyhetsbyråer utropat Joe Biden till valets vinnare, dagen efter videomötet, publicerade gruppen Business Roundtable – en grupp som representerar de mäktigaste företagen i Amerika inklusive Walmart, Apple, Starbucks och General Electric – ett uttalande i vilket de gratulerade Joe Biden och hans vicepresident Kamala Harris till sina valsegrar.

Det uttalandet speglade till stor del samtalet från fredagens videomöte, och deklarerade att gruppen respekterar Trumps rätt att ansöka om omräkningar av valsedlar och kräva utredningar där det finns bevis för sådana, säger Sonnenfeld.

Sonnenfeld säger också att de tunga företagsledarna är överens om att inget valfusk har förekommit.

Jeffrey Sonnenfelds kollega på Yale, historikern Timothy Snyder som är expert på den påstådda så kallade förintelsen av judar under andra världskriget, samt författare till boken On Tyranny (”Om tyranni”), bjöds in att tala på videokonferensen.

Efter att ha hört Snyder berätta om historiska händelser där demokratier har dött efter val, och risken att republikanska politiker nu vill ändra utfallet av årets presidentval, uttryckte många mötesdeltagare oro över presidentens beteende, säger Sonnenfeld.

— Rösterna har räknats, och presidenten måste respektera resultatet, säger Ryan Gellert, som är vd för friluftsklädesföretaget Patagonia, och som i somras aviserade att Patagonia slutar annonsera på Facebook på obestämd tid så länge Facebook tillåter hatretorik. Gellert anser det vara viktigt att Joe Biden blir president, för att skydda miljön och klimatet.

Ekonomen Eswar Prasad vid Cornell-universitetet, och som tidigare har varit tjänsteman vid Internationella valutafonden, sade att Trumps obstruktioner skapar risker för ekonomin genom att han ”piskar upp ovanligt mycket känslor av osäkerhet som, om dessa förlängs mycket längre, kommer att bli ett hinder för vad som i bästa fall är en begynnande och skälvande ekonomisk återhämtning.”

”Konstitutionen ska styra – inte nyhetsbolagen”
Bloggaren Banned Hipster – som tagit sitt alias efter det att den judiska hatorganisationen ADL sett till att förbjuda hans närvaro på internetplattformar och hindrat hans rätt att uttrycka sina åsikter på internet – skriver att långt fler människor tittar på tv och konsumerar medier på sina smartphones än som någonsin har läst konstitutionen. Hipster anser att Amerikas konstitution väger betydligt tyngre än vad AP skriver i sina nyhetsbulletiner.

Han noterar också syrligt att Fortune 500-cheferna inte vill förneka USA:s president en rättvis rättslig process om valresultatet; att de tydligen kunde ha förvägrat honom det, men att de i sin ”storsinthet” valt att inte göra det.

Hipster kommenterar också vad han anser vara en häpnadsväckande attityd hos dessa förmögna företagsledare: Konstitutionen anger att delstaternas politiker väljer elektorerna till elektorskollegiet, vilka i sin tur väljer presidenten.

Ändå kommer dessa rika företagsledare att ”pressa” delstatspolitikerna genom att göra ”offentliga uttalanden” riktade mot dem och mot republikanerna – detta genom att bland annat använda sina starka påtryckningsmedel i form av de massmedier de kontrollerar, fortsätter Hipster.

De folkvalda politikerna ska alltså pressas att göra som företagen vill, och åsidosätta viljan hos de människor som röstade fram sina delstatspolitiker, skriver Hipster också, och kritiserar detta:

Kom ihåg: Om man skulle säga att mäktiga människor möts i hemlighet – människor med mer makt än de folkvalda som träffas offentligt – då är man en ”konspirationsteoretiker”.

En vänsterpolitisk administration i USA med Kamala Harris eller Joe Biden som förgrundsfigur, kan komma att innebära en stor fördel för storföretagen. Skälen till det är att deras politik bland annat syftar till att öka invandringen och ge även illegala – så kallade papperslösa – invandrare gratis uppehälle och sjukvård. De utgör en rekryteringsbas för underbetald och svart anställd arbetskraft åt företagen, som därmed kan kostnadsminimera sin verksamhet.


  • Publicerad:
    2020-11-18 18:31