KORRUPTION Civilminister Ida Karkiainen ger Statskontoret i uppdrag att utreda kommunal korruption. Hoppas kunna höja kunskapsnivån om svensk korruption.

I början av året varnade Ulrik Åshuvud, styrelseordförande i Transparency International Sverige, för att Sveriges plats som en av de minst korrupta länderna var hotad. Åshuvud påpekade då att ”det finns tydliga tecken på ökad risk för korruption i både offentlig och privat sektor”.

Under torsdagen skickade civilminister Ida Karkiainen ut ett pressmeddelande där man berättar att man gett Statskontoret i uppdrag att utreda hur korruptionen i Sverige.

– Även om Sverige i olika internationella rankingar framstår som ett land med låg nivå av korruption är vi inte befriade från problemet, säger civilminister Ida Karkiainen.

Uppdraget som Statskontoret fått innebär att man ska:

  • Utreda hur utbredd korruptionen är i Sverige
  • Utreda hur kommuner och regioner arbetar för att förhindra korruption
  • Ge en analys av lägesbilden samt föreslå eventuella åtgärder för att ytterligare förhindra korruption.