YTTRANDEFRIHET Konstnären Dan Parks verk ställs ut i Polen, rapporterar ”public service” bittert. Hjärnorna bakom utställningen angriper den politiska korrektheten i väst och försvarar yttrandefrihet.

Gatukonstnären Dan Parks verk kommer ställas ut som del av en större utställning på det moderna museet i Warsawa i höst.

Utställningens tema är ”politisk konst” och utrymme ska ges åt konstnärer som på grund av sin verksamhet utsatts för repression och förföljelse i de samhällen där dessa verkar.

I ett inlägg på museets webbsida nämns exempel av Jon Eirik Lundberg och Piotr Bernatowicz, som ligger bakom utställningen, exempelvis konstnären Ales Pushkin som uppges sitta fängslad i Vitryssland då han anklagats för att ”främja nazism”.

Någon som också har suttit fängslad är just Dan Park, efter att den svenska ”rättvisan” kommit fram till att hans konst enligt dessa inte är godkänd utan utgör brott mot åsiktslagen ”hets mot folkgrupp”.

I inlägget beskriver man bägge dessa fall som politiskt motiverade fultolkningar av konstverken, som görs möjliga genom att man vägrar ta i beaktande den kontext som verken kommit till i, så som den samtida debatten och händelser i samhället.

Konstnärer använder i sina verk språk som är kontroversiellt och ibland provocerande symboler, och de överträder ofta gränsen för vad som anses vara acceptabelt enligt det konventionella samhället. Men, deras verk ska inte tolkas bokstavligt, utan man måste ta hänsyn till den bredare kontexten och relevanta händelser som verken relaterar till. Konstnärernas mål är inte att uppmuntra till hat, utan att ge samhället en chans att titta närmre på sin omgivning och nå insikter om hur verkligheten förhåller sig.

Lundberg och Bernatowicz försvarar konstnärers rätt att vara kontroversiella

Bland annat förklarar man kontexten kring gatukonstverket ”Hang on Afrophobians”, som kom till efter att en afrikan misshandlats av en grupp kurder i Malmö, inför sin son, och sedan nästan kastad från en bro. Fallet utnyttjades av afrikanska aktivister som efter medias rapportering utgick från att det var svenskar som låg bakom angreppet, som hände efter ett gräl mellan afrikanen och några kvinnor. När det kom fram att det var kurder blev det dock knäpptyst från dessa aktivister.

Om utställningen skriver man i detta inlägg följande:

Utställningen Politisk konst presenterar verk av 27 konstnärer från hela världen. Verkens teman är viktiga - våld mot kvinnor, politisk förföljelse, den västerländska civilisationens apati och infantilism som leder till terror och våld. Främst är dock temat behovet av frihet och tolerans, som inte reserveras enbart för vissa privilegierade sociala grupper.

Lundberg och Bernatowicz angriper utvecklingen i väst

Politiskt korrekta Sveriges Radio har rapporterat om utställningen och att Dan Park, som ”dömts för hets mot folkgrupp för rasistiska affischer” ska få sina verk uppvisade där.

Man passar också på att utdela en känga till regeringspartiet Lag och Rättvisa och pekar ensidigt ut Bernatowicz tillträde som chef över museet som ett maktdrag från partiet.

Dan Park skriver på sin blogg att konstverken finns på plats. Ur hans kollage var det bara en bild som museet inte ville visa, en homoerotisk bild på Muhammed och Jesus med texten ”Tillsammans i mångfald”.

I Sverige var det dock värre än i Polen, där ”demokratin” sägs vara under ständig attack. År 2014 stormade polisen in på en utställning i Malmö, där flera av de nu aktuella verken ställdes ut, nämner Kulturnyheterna i sitt inslag.