GLOBAL ORDNINGSMAKT Globalistorganisationens ”rasdiskrimineringskommitté” begär nu att danska myndigheter genom en rad konkreta åtgärder tar avstånd från sitt utställande av ”rasistisk konst” 2014.

FN:s så kallade rasdiskrimineringskommitté (CERD) fastslår i ett senkommet uttalande att den danska staten ”gjorde fel” när man för nio år sedan upplät Folketingets lokaler i Christiansborg som utställningsplats för den svenska konstnären Dan Parks verk, vilka kommittén finner vara ”rasistiska”. På en av utställningens mest omdiskuterade objekt avbildades den afrikanske aktivisten och riksdagsledamoten Momodou Jallow (V) som en slav med texten ”Vår n*-slav är bortsprungen”. I ett annat verk sågs samme Jallow hänga i en snara.

Med hänvisning till dessa två bilder anmälde Jallow 2017 den danska staten för ”rasistisk diskriminering” – en anmälan som CERD först nu officiellt tar ställning till. Kommittén kräver i sitt aktuella utlåtande att danska staten:

  • ber Jallow om ursäkt
  • tar fram ”nya riktlinjer för rasistisk hatretorik
  • inför ett utbildningsprogram riktat till poliser, åklagare och domare syftande till att ”informera om och förebygga rasistiskt hat och diskriminering”.

CERD:s utalande presenterades innan julhelgen och avslutas med kommentaren att den danska staten ”har 90 dagar på sig att tillkännage vilka åtgärder man vidtagit”.

Bakgrund: En reaktion på utvecklingen i Sverige

Det var Dansk folkeparti samt den danska föreningen Tryckfrihetssällskapet som låg bakom att utställningen i Christiansborg 2014 kom till stånd. Man såg initiativet som ett stöd för Dan Parks yttrandefrihet, vilken betraktades som hotad mot bakgrund av det andliga och rättsliga klimatet i Sverige.

Momoudous juridiska ombud Niels-Erik Hansen kommenterar nu i SVT Rasdiskrimineringskommitténs utlåtande med följande ord:

— Vi är mycket nöjda. Det är helt uppenbart att den konvention som både Sverige och Danmark har skrivit under är grundläggande för den lagstiftning som finns i båda länderna.

Han beskriver utställningen för åtta år sedan som en provokation och en kränkning av hans klient:

— När de svenska myndigheterna så tydligt har visat att det var straffbart blev det som en slags provokation att hålla den här utställningen i Danmark … Det var en kränkning mot min klient, men också mot andra som tillhör samma grupp. Därför har danska myndigheter en plikt att ta tag i det här. Annars kränker man min klient och den här gruppens mänskliga rättigheter.