VÄNSTEREXTREMISM Den vänsterextreme veteranen Leodan Rodriguez har dömts för misshandel och ofredande. Han kom dock lindrigt undan med samhällstjänst trots en väldigt rörig livssituation.

AFA-aktivisten Leodan Muciel Rodriguez Rodriguez (19920702-3954) är sedan tidigare dömd för våldsamt upplopp i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm 2016 och våldsamt motstånd i samband med ett SDU-möte i Linköping. 2020 accepterade han ett strafföreläggande för brott mot trafikförordningen.

I tisdags kom Rodriguez att dömas för två nya brott, däribland ofredande mot kulturprofilen Dan Park. Ofredandet skedde den 20 maj 2019 då Alternativ för Sverige höll ett torgmöte i Malmö.

Rodriguez och en kamrat till honom noterade att Dan Park var på plats och gick oprovocerat fram till honom och puttade omkull konstnären. Poliser på plats såg sedan hur Rodriguez hällde ut en milkshake över Park.

Under den efterföljande rättegången yrkade Park att Rodriguez skulle dömas att betala 1488 kr till honom. Malmö tingsrätt valde dock att inte utdöma något skadestånd. ”Ofredandet som Leodan Rodriguez har utsatt Dan Park för är inte av så allvarlig art att kränkningsersättning ska utgå”, skriver tingsrätten i sin dom.

Att Rodriguez hade en milkshake med sig när han skulle demonstrera mot Alternativ för Sverige var knappast en slump, då det vid den aktuella tidpunkten var en populär strategi bland vänsterextremister att kasta milkshakes på meningsmotståndare. Samma dag som Rodriguez attackerade Dan Park i Malmö fick UKIP-ledaren Nigel Farage en milkshake kastad på sig i Newcastle.

Döms även för misshandel

I samma mål dömdes Rodriguez också för misshandel mot en aktivist i Nordiska motståndsrörelsen. I domen beskrivs hur Rodriguez och andra vänsterextremister angrep en flygbladsutdelning i Lund:

Den 29 juni 2019 stod Oskar tillsammans med andra företrädare för Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) på Bangatan vid Lunds station och delade ut flygblad. Av den filmsekvens som förevisats framgår att Leodan Rodriguez först var inblandad i tumult på den östra sidan av gatan men att han sedan kom springande över gatan mot Oskar som stod på den sidan av gatan där stationsbyggnaden ligger. Av filmsekvensen framgår att Leodan Rodriguez tog sats och hoppade upp med sitt knä mot Oskar, som föll till marken.

B 7933-19, Malmö tingsrätt

Rodriguez försökte ljuga om att han agerat i nödvärn för att skydda en annan vänsterextremist som blev misshandlad i närheten av Oskar, men då Oskar inte deltog i den misshandeln menar rätten att Rodriguez inte hade rätt att utöva nödvärnsvåld mot Oskar.

För misshandeln döms Rodriguez att betala 5000 kr i skadestånd. I övrigt får den vänsterextrema återfallsförbrytaren inget straff värt namnet då rätten bara dömer honom till 50 timmar samhällstjänst för de båda brotten.

Det är rådmannen Fredrik Forssman samt nämndemännen Dick
Stenberg
, Christer Grönsterwall och Sofia Blohm som genom sin dom visar att de inte tycker att vänsterextrema demokratibrott ska beivras hårdare än så här.

Var sambo med tre män - påstås vara hemlös nu

Till rätten påstod Rodriguez att han är bosatt på följande adress:

Industrigatan 8 B Lgh 1101
212 51 Malmö

Där ska Rodriguez bo ihop med tre andra män, en svensk och två invandrare varav en är dömd för flera fall av narkotikabrott i närtid. Lägenheten de fyra männen delar ska vara en trerummare. Detta tycker rätten är att leva ”under ordnade förhållanden” och Kriminalvården har bedömt Rodriguez som lämplig för samhällstjänst.

I Kriminalvårdens kortfattade personutredning beskrivs Rodriguez livssituation:

I utredningen framkommer att Rodriguez Rodriguez är ensamstående och lever i ett kollektiv. Han har inga barn. Rodriguez Rodriguez arbetar sedan mars 2021 som montör av solpaneler. Han har tidigare studerat 3 år vid universitet till grafisk designer. För att erhålla sin examen återstår att han lämnar in en uppsats som ska godkännas. Fritiden ägnas åt att umgås med personer i kollektivet och övriga vänner mm. Rodriguez Rodriguez har en god fysisk och psykisk hälsa. Det framkommer ingen missbruksproblematik avseende alkohol, droger eller spel.

B 7933-19, Malmö tingsrätt

Industrigatan 8 B är Rodriguez senaste folkbokföringsadress men sedan slutet av januari är han folkbokförd som utan känd hemvist, vilket innebär att han är hemlös eller likt många andra vänsterextremister försöker dölja vart han verkligen bor. Uppenbart är i alla fall att uppgifterna tingsrätten och Kriminalvården använt för att bedöma Rodriguez livssituation inför den senaste domen enligt vänsterextremisten själv redan var förlegade när domen meddelades.