INRIKES. Polisen i Skåne har beslutat att neka demonstrationstillstånd i flera skånska städer till Dan Parks och Rasmus Paludans planerade koranbränning.

Samnytt rapporterar att Dan Park och Rasmus Paludan förvägras demonstrationstillstånd i Malmö, Kristianstad, Lund, Klippan, Höör och Landskrona. Det är kommenderingschefen Mattias Sigfridsson som har skrivit under beslutet. Anledningen till att beslutet tas är att hotbilden är hög och därmed finns det risk för att säkerheten eller ordningen inte kan upprätthållas. Därmed medger polisen själva att de inte klarar av att upprätthålla ordningen. Detta betyder att den lagliga yttrandefriheten numera kan anses vara begränsad i Skåne på grund av hot om våld från människor som inte gillar den nämnda aktionen. Beslutet kan i sin helhet läsas här.

Dan Park har låtit sig intervjuas av en rasfrämmande reporter från SVT. SVT tar inte ställning för yttrandefriheten utan sätter fokus på att blidka häcklarna och våldsverkarna när den rasfrämmande reportern frågar Dan Park om man inte kan göra demonstrationen på något annat sätt.

Dan Park har beslutat sig för att överklaga polisens beslut men det är osäkert om något beslut kommer att tas innan utsatt tid. Myndigheter i Sverige har ett flertal gånger tidigare medvetet förhalat beslut när Nordiska motståndsrörelsen ansökt om demonstrationstillstånd.


  • Publicerad:
    2020-08-27 22:00