DEMONSTRATIONSFRIHET Nils Funcke kritiserar vad han ser som polisens försök att töja på lagen, när man utan att kunna peka på konkreta hot mot själva aktionen, nekar en förening tillstånd att bränna en koran utanför Turkiets ambassad.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke går nu ut i hård kritik mot Stockholmspolisens beslut från i onsdags att neka kulturföreningen Apallarkerna tillstånd att genomföra en koranbrännning utanför Turkiets ambassad. Föreningen hade genom sin talesperson afrikanen Chris Makoundoul tillkännagivit att man är emot ett Svenskt Natomedlemskap samt att gruppens avsikt med aktionen är att sabotera Sveriges ansökningsprocess.

Polisen hänvisade i sitt beslut till att aktionen skulle riskera orsaka ”allvarliga störningar av den nationella säkerheten”. Man hänvisade här till Säpos uppgifter om att den föregående koranbränningen vid samma ställe orsakat ”ett ökat attentatshot mot Sverige”.

— Ska det här bli vägledande framöver så kan det bli oerhört sparsamt med tillstånd för demonstrationer, kommenterar Funcke till SVT.

Till saken hör att inga konkreta hot mot själva manifestationen har inrapporterats. Polisen hänvisar istället till förmodat höjda risker generellt för terrordåd mot Sverige. Nils Funcke godkänner inte logiken i detta resonemang:

— I en konkret situation går det att neka tillstånd. Men det ska då vara av hänsyn till den enskilda situationen. Om man mer allmänt hänvisar till att det är en osäkerhet runt om i världen så kan vi knappt ge tillstånd för några opionionsyttringar.

Dubbla måttstockar

Yttrandefrihetsexperten finner det fullkomligt oacceptabelt att Sveriges demonstrationsfrihet ska regleras av andra länder – i synnerhet som Sverige samtidigt vad Ukrainakonflikten beträffar inte ”riskbedömer” sin kritik av Ryssland:

– Om man kritiserar Putin på en demonstration, kan Sverige då riskera att hotas av Ryssland? Ska vi i så fall göra avkall på det också? Det är ett farligt sluttande plan, påpekar Funcke.

Professorn: ”Beslutet kommer att upphävas

Professorn i offentlig rätt vid Lunds universitet Henrik Wenander är övertygad om att Apallarkernas nekade tillstånd, som enligt gruppens talesperson kommer att överklagas till förvaltningsrätten, i så fall därstädes kommer att rivas upp.

— Som lagstiftningen ser ut ser jag ingen möjlighet till att de ger polisen rätt, säger han.

Nuvarande lagstiftning ger enligt Wenander inte polisen någon möjlighet att neka ett demonstrationstillstånd på de grunder som man nu anfört:

— Man kan tycka att det här är en dålig lag i den här situationen och att den inte ger tillräckligt stöd för något som polisen tycker är nödvändigt. Men i vårt system har vi det inte så att domstolarna kan utveckla juridiken så väldigt mycket, utan det ligger på lagstiftaren att i sådana fall ändra ordningslagen, säger professor Henrik Wenander till SVT.