INRIKES Det är bara koraner som inte får eldas under offentliga manifestationer, enligt polisens nya ”riktlinjer”. Enligt den Säpo-bedömning som Polismyndigheten hänvisar till är det dock fritt fram att elda andra heliga böcker.

Som Nordfront tidigare rapporterat har Polismyndigheten beslutat att neka alla ansökningar om att elda en koran i samband med en offentlig manifestation. Polisen tog beslutet i samråd med Säpo, som i sin tur gjort bedömningen att koraneldningar i Sverige ökar risken för attentat både inrikes och utomlands.

Beslutet har fått hård kritik av experter och yttrandefrihetsförespråkare. Kulturföreningen Apallarkerna har valt att överklaga ett avslag om att hålla en koraneldarmanifestation och den allmänna åsikten är att Förvaltningsrätten kommer att riva upp polisens beslut. Detta eftersom polisen bara hänvisar till en abstrakt attentatsrisk och inte något konkret hot mot platsen för manifestationen eller i dess omedelbara omgivning, vilket är det enda grundlagen medger som anledning.

Nu skriver Dagens Nyheter (DN) att man tagit del av Säpos bedömning. I denna framgår det att det bara är koraner som är för ”farliga” för att eldas offentligt. Man beskriver Rasmus Paludans koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm i januari som ”hotdrivande” och en incident som gjort att ”Sverige har blivit ett prioriterat mål för attentat”.

Säkerhetspolisens uppfattning är dock att det är fritt fram att elda andra heliga böcker. Detta kan också komma att ske då en egyptier nyligen lämnade in en ansökan om att elda den judiska torahn utanför Israels ambassad. Egyptiern valde dock i sista stund att avblåsa sina planer tillfälligt, men lovade att återkomma då situationen i Sverige lugnat sig lite.