INRIKES På Twitter skriver Säkerhetspolisen att man oroas över en utveckling där ”konspirationsteorier och antistatliga budskap” sprids. Enligt Säpo är detta en gemensam agenda från ”våldsbejakande extremister” och ”främmande makt”.

I ett inlägg på Twitter beklagar sig Säkerhetspolisen över en ökad ”spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap” som ”riskerar att undergräva förtroendet för staten och politikers beslutsfattande”. Att folkets förtroende för politiker minskar innebär enligt Säpo att ”främmande makts och våldsbejakande extremisters agendor sammanfaller”.

Det orwellianska inlägget hånas och ifrågasätts av många Twitteranvändare, inklusive profilerade debattörer, systemkritiker och politiker.

”Definiera antistatligt tack. För jag ägnar halva yrkeslivet åt att kritisera staten”, skriver exempelvis journalisten Rebecca Wiedmo Uvell. En annan Twitteranvändare konstaterar ironiskt att ”vi har alltid varit i krig med Oceanien” medan andra påpekar att staten kanske måste inge förtroende för att få det och att den här typen av utspel inte leder till något väsentligt förutom att signalera svaghet.

Säpo fruktar "infiltration" och "samhällskollaps"

Budskapet om ”antistatliga konspirationsteorier” var också ett bärande tema i Säpos senaste årsrapport.

—  Det riskerar att på sikt undergräva förtroendet för samhällets institutioner, politikers beslutsfattande och statens legitimitet, säger Säpobossen Charlotte von Essen i ett pressmeddelande från myndigheten.

I årsrapporten antyder man också att det är landsförräderi att vara systemkritiker genom att påstå att så kallade ”våldsbejakande extremistmiljöer” allt mer går samman med ”främmande makts intressen”.

I en artikel på Expos hemsida försöker Säpos biträdande chef för kontraterrorism och författningsskydd, Susanna Trehörning, förklara hur myndigheten resonerar:

— Man kan säga att de traditionella miljöerna, vänster, höger och islamistiska, de blir alltmer diffusa. Det har nästan blivit som ett smörgåsbord, där man plockar lite från olika ideologier och sen samlas kring en sakfråga i stället.

De tre främmande makter som enligt Säpo har gemensam agenda med systemkritiker är fortsatt Ryssland, Kina och Iran. Medan Ryssland utgör det största nuvarande hotet ser man Kina som ett mer ”långsiktigt och växande hot”.

Säpo påstår också att ”individer, nätverk och grupper” försöker ”infiltrera myndigheter” och ”närma sig beslutsfattare” med syfte att ”långsiktigt säkerställa någon form av samhällskollaps”. Dessa systemkritiker samlar enligt Säpo också på vapen och försöker ”säkerställa att man har ett bra nätverk som kan träda in när själva kollapsen sker”.

— Man vill bygga upp en alternativ samhällsstruktur och ordningsmakt. På sikt är det här ett mycket allvarligt hot mot Sveriges demokrati och säkerhet, säger Susanna Trehörning till Expo.