STOCKHOLM Förvaltningsrätten beslutade tidigare i år att det var fel av polisen att förbjuda koranbränningar i februari. Polismyndigheten överklagade beslutet till Kammarrätten som även de kommit fram till att det var fel beslut av polisen.

Polisen i Stockholm valde i februari i år att neka koranbränningar utanför Turkiets och Iraks ambassader. Förvaltningsrätten kom tidigare fram till att det var fel av polisen att agera så. Kammarrätten har nu även de kommit fram till att det var fel.

— Kammarrätten anser att de ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten hänvisar till inte har en tillräckligt tydlig koppling till de planerade sammankomsterna eller deras omedelbara omgivning för att vägra tillstånd, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson, som är ordförande i målet.

I mitten av februari gjordes två ansökningar om tillstånd att anordna allmänna sammankomster för att bränna exemplar av Koranen. Ansökningarna gjordes av en förening och en privatperson. Båda ansökningarna avslogs. Besluten överklagades men polisen menade att det finns risk för terrordåd om koranbränningar tillåts.

Förvaltningsrätten kom fram till att det saknades lagstöd för att neka tillstånd. I ett pressmeddelande i april i år skrev de:

”Förvaltningsrätten anser inte att de omständigheter som har legat till grund för Polismyndighetens beslut är tillräckliga för att neka tillstånden i de två aktuella fallen. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas”. 

Polismyndigheten överklagade då beslutet till Kammarrätten.