INRIKES. Nu stoppas den planerade koranbränningen som skulle utföras vid ett torgmöte i Malmö med Dan Park och Rasmus Paludan. Polisen nekar att ge tillstånd för demonstrationen då man inte kan garantera säkerheten.

Det planerade torgmötet den 28 augusti med gatukonstnären Dan Park och den danske invandringskritikern och politikern Rasmus Paludan har stoppats av polisen, skriver Sydsvenska Dagbladet. Vid mötet planerades att bränna en koran, vilket har mottagits med hot från muslimer om grovt våld i flera städer.

Först ville de båda hålla mötet utanför moskéområdet Islamic Center i Rosengård men hänvisades av säkerhetsskäl i stället till det lugnare Fridhemstorget.

Efter att polisen upptäckt att det på Fridhemstorget fanns en byggarbetsplats med stenar som kunde kastas, flyttades mötet till Stortorget.

Idag meddelade polisen att demonstrationen nekas tillstånd.

Polisen skriver att de bedömer att ”de allmänna sammankomsterna medför sådan risk för ordning och säkerhet att beslutet är att neka tillstånd”.

— Vi på polisen står upp för alla människors lika värde och värnar alla människors trygghet och säkerhet. Vi måste ta hänsyn till säkerheten för både arrangör, deltagare och medborgare. Därför ser vi inte att vi har någon möjlighet att bevilja tillstånd, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad chef för polisområde Malmö.

Polisen har enligt lag rätt att neka demonstrationer tillstånd i vissa fall. Dessa är om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet vid sammankomsten, med hänsyn till trafiken eller för att motverka en epidemi.


  • Publicerad:
    2020-08-26 18:15