GUINEABUKTEN Under lördagen attackerades ett danskt fartyg i Guineabukten av pirater. Sedan attacken ligger alla kommunikationskanaler nere men enligt en talesperson ska alla besättningsmän befinna sig i säkerhet.

Pirater har attackerat och bordat ett danskägt fartyg i Guineabukten och alla kommunikationskanaler med fartyget ligger nere, berättade en talesperson för fartygets rederi Monjasa under tisdagen. Fartyget attackerades på lördagen cirka 140 mil väster om Republiken Kongos hamnstad Pointe-Noire. Enligt talespersonen ska de 16 besättningsmännen ha lyckats ta sig till en säker plats ombord på fartyget.

Enligt Reuters ska det röra sig om ett tankfartyg med kemikalier och olja. Fartyget drivs av Dubai-baserade Montec Ship Management, som ägs av Monjasa. Montec rapporterade händelsen till ett maritimt samarbetscenter som drivs av de brittiska och franska flottorna för att upprätthålla säkerheten i Guineabukten. Operatören arbetar med alla relevanta sjöfartsmyndigheter i regionen, inklusive flera flottor, enligt Monjasa.

Guineabukten har blivit en global hotspot för piratdåd de senaste åren även om fallen har minskat där sedan 2021 när nationella myndigheter intensifierat säkerhetsinsatserna med hjälp av utländska örlogsfartyg. Danmark, som har stora kommersiella sjöfartsintressen, satte in en fregatt i viken 2021 för att skydda sjöfarten, men fregatten drogs tillbaka förra året efter Ukrainakrigets utbrott.