DANMARK. I höstas enades de danska politikerna om åtstramningar för att göra landet mindre attraktivt för rasfrämlingar. Tidigare i år skärptes kraven för att bli dansk medborgare bland annat genom tillsättningen av ett medborgarskapstest.

Danevirke från 800-talet var en mur som våra nordiska förfäder byggde som skydd mot inkräktare.

De borgerliga partierna och Socialdemokraterna i Danmark enades i höstas om att skärpa medborgarskapstestet och nu har den första provomgången genomförts. Provet består av 40 frågor om dansk kultur och dansk historia och för att få godkänt krävs att man klarar 32 av dessa. Utfallet från det nya testet från i juni har nu offentliggjorts.

33,8% av de totalt 2359 personerna som gjorde testet fick godkänt.

Enligt kritiker ses resultatet som ett bevis på att medborgarskapstestet är för svårt.

Integrationsministern Inger Støjberg från partiet Venstre försvarar medborgarskapstestet och det var hon som i egenskap av minister genomförde åtstramning av invandrarpolitiken med Lag 87 som innebar att rasfrämlingar som har finansiella möjligheter ska bidra till sin egen försörjning. Hon införde även den i media kallade ”smyckeslagen” som ger den danska polisen befogenhet att beslagta rasfrämlingars värdeföremål för att bekosta deras uppehälle.

Källa:
”Onödigt svårt” – få klarade danskt medborgartest
To tredjedele dumpede til omdiskuteret indfødsretsprøve


  • Publicerad:
    2016-07-05 19:30