DANMARK. Dansk Folkeparti vill skärpa den så kallade smyckeslagen som ger myndigheter rätt att ta värdesaker och kontanter från asylsökande som betalning för deras uppehälle i landet. De vill även ha möjlighet att begränsa förmåner till asylsökande med stora ekonomiska tillgångar.

Idag är den så kallade smyckeslagen utformad på så vis att den danska polisen får ta ägodelar från asylsökande rasfrämlingar som överstiger tiotusen kronor, detta som betalning för deras uppehälle i landet. Det invandringskritiska Dansk Folkeparti (DK) vill nu skärpa denna lag så att gränsen sänks till tretusen kronor.

DK vill också att det ska finnas möjlighet att begränsa förmånerna för de asylsökande främlingar som bevisligen har stora ekonomiska tillgångar i utlandet i form av exempelvis pengar eller egendom.

– Vi föreslår också att man ska ha möjlighet att hålla inne förmåner från det offentliga om det kan konstateras att en asylsökande har ekonomiska medel på utländska bankkonton, eller en egendom i utlandet, säger partiets talesman Martin Henriksen till lokalradio.

Den danska så kallade smyckeslagen har uppmärksammats stort även internationellt och bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och hans företrädare Kofi Annan har kritiserat det hela. Främlingar som söker asyl i Danmark får dock behålla telefoner, klockor och smycken som kan antas ha affektionsvärde då sådant inte omfattas av lagen.

Källa:
Dansk folkeparti vill skärpa smyckeslag


  • Publicerad:
    2016-07-17 14:10