RECENSION Jared Taylor presenterade bäst bevis om rasers existens. Jones önskade mer debattera om vikten i frågan något som inte blev av men som jag hoppas kommer bli av i framtiden.

Tidsangivelser: https://www.bitchute.com/video/jZhOiPmrP5Ra/

Är ras ett verkligt och viktigt fenomen? Så löd frågan i debatten. Nordfront skrev tidigare en kort introduktion om de bägge parterna. I ärlighetens namn blev debatten inte så mycket om just rasens verklighet utan mer om det skall anses vara ett viktigt fenomen. Detta mycket på grund av E. Michael Jones infallsvinkel i debatten. Om man drar det till sin grundspets så ville Jones ändra lite av debatten till vilken identitet som är bäst mot det nuvarande etablissemanget. Den vita identiteten eller den katolska. Jones tar ett exempel där katoliker lyckades skydda en staty för att de bekände sig till katolicismen medan de människor som framförde en vit identitet istället förlorade i Charlottesville.

Detta hade varit värt en debatt i sig själv och jag hoppas att Jared Taylor och Jones i framtiden kommer att debattera detta för att sedan en nationalsocialist eller vit nationalist debattera Jones om samma fråga. För jag tror faktiskt att Jones hade vunnit en sådan diskussion över Taylor. Anledningen till detta är för att Jones är väldigt stark i judefrågan och just hur västerlandet skall tackla judefrågan är framtidsfrågan enligt Jones.

I den nuvarande debatten så vann däremot Jared Taylor mot Jones. Taylors fick de första 20 minuterna i debatten och detta utnyttjade han för att presentera en väldigt enkel och bra presentation om varför ras existerar. Väl värd att se om man vill friska upp sitt minne eller precis har börjat studera rasfrågan. Jones främsta filosofiska argument i hans första 20 minuter var att ras som begrepp är konstruerat precis som en karaktär i en skönlitterär bok, karaktären blir verklig men den är inte sann och därmed borde ras som begrepp kunna avfärdas. Det är sant att begreppet ras är konstruerat men den beskriver ändå något från verkligheten och Taylor påpekade detta effektivt under debattens gång där han menade på att du kan byta språk, kultur och religion men du kan aldrig byta din ras.

Katolicismen

Såsom Jones argumenterar skulle man även kunna säga om katolicismen och flera gånger använder Jones argument mot den vita identiteten som likaväl skulle kunna användas mot den katolska tron. Ett exempel är att Jones säger att vita inte har någon lojalitet mot vita och använder som exempel en vit människa som skickade in svarta i irländska områden i Philadelphia för att förstöra den irländska sammanhållningen i området Men genom historien går det att hitta otaliga katoliker som hugger andra katoliker i ryggen.

Jones hävdar också att Taylor anser att judar är vita och om man då anammar den vita identitet så kan den judiska gruppen gömma sig bland de vita. Det samma kan sägas för katolikerna, även där finns otaliga fall genom historien där judar konverterat till katolicismen och därefter lyft fram idéer som gynnar den judiska gruppen. Det räckte egentligen med att ens syster gifter sig med en jude för att få den katolske ärkebiskop Richard Cushing att börja sympatisera med den judiska gruppen. Det måste också påpekas att katolikerna har styrt i flera århundraden, historiskt sett så har de misslyckats med att kontrollera den judiska gruppen och den gruppen är nu mäktigare än dem.

Jones vet om detta också, jag har själv lyssnat på när han vaknade upp i frågan då han hade judiska vänner som konverterat till katoliscmen och därefter arrangerat träffar där bara konvertiter som ”tidigare” varit judar fick vara med. När Jones bad om att vara med för nu är vi alla trots allt katoliker fick han kalla handen vilket förgrymmade honom.

Taylor hugger aldrig tillbaka på sådana argument från Jones och jag tror det blev en bättre debatt på grund av det. Hade båda stuckit in på sidospår så tror jag det hade blivit sämre. Det framgår heller aldrig i debatten om Jones anser att alla Européer skall anamma en katolsk identitet för att bekämpa sina etablissemang, han är dock medveten om att i de nordiska länderna så är det få som är religiöst kristna jämfört med tidigare. Jones fick frågan om han hellre skulle vilja leva bland icke-vita katoliker än vita som inte var katoliker och han svarade då att han skulle föredra det förstnämnda.

Kritisk rasteori

Som jag skrev om i första stycket så ville Jones debattera om vilken identitet som var bäst mot etablissemanget och han hävdade under frågestunden att identifierar du dig som vit så har du inga rättigheter, judiska intellektuella använder ras som slagträ mot människor som identifieras sig som vita och det är bäst att gå mot en religiös identitet istället. Jared Taylor och arrangören Fróði Midjord ansåg att stora delar ur den judiska gruppen försöker undvika ras och säger att det inte finns, det var deras syn på det. Men för Jones och rätteligen för mig används även ras som slagträ genom den kritiska rasteorin där vita anses födas med privilegier av judiska intellektuella. Jones menar på att det hela beror på vilken grupp av judar som för fram budskapet och under vilken era, de andra två hängde inte riktigt med vad Jones ville få fram och här visades Jones verkliga styrka i att ändå förstå vilken ideologi makten använder för att attackera just vita.

Det fanns också vissa svårigheter i debatten där parternas olika världsbild gjorde att det blev svårt att debattera. Jones erkände naturlig selektion och när både Taylor och Midjord frågade Jones om inte samma sak kunde gälla hjärnan så särskiljde Jones sinnet med hjärnan. Hjärnan är en muskel och sinnet är något annat, resonemang som antagligen är uppbyggda efter hans kristna tro, vilket gjorde att Midjord och Taylor såg ut som frågetecken eftersom de verkar mer leva efter en verklighet där evolutionen styr även hjärnan, lynnet, IQ och hur vissa människogrupper agerar efter sin rasliga förutsättning.

Som jag skrev tidigare i texten så hoppas jag att Midjord arrangerar fler debatter och även om Jones ansågs av mig förlora så betyder inte det att han inte hade vissa poänger när det kom till ras, en rolig incident var att han påpekade att stora grupper av polacker som kommer till Irland kan bli irländare så länge de lär sig språket och kulturen.

Han hänvisade då till det faktum att Midjords ättlingar rövat bort irländska kvinnor förr i tiden och på så vis fört vidare DNA:et från dem till populationerna på Island och det är ingen som klagar över det idag. Vilket fick alla att skratta. Taylor påpekade dock att stora mängder av icke-irländare bör komma från Europa och inte från Afrika för att denna anpassning skall bli lyckad.