TYSKLAND Under söndagen hölls en stordemonstration i tyska Dresden för att minnas offren av Dresdenbombningarna.

Under söndagen, på minnesdagen för terrorbombningarna i Dresden där mellan 200 000 och 300 000 tyskar mördades, anordnades en stordemonstration i staden. Över 1500 personer sägs ha deltagit.

Tyska nationalister från flera olika organisationer och partier deltog för att minnas bombningarnas offer. Aktivister från bland annat Die Rechte, Der Dritte Weg, NPD, Junge Nationalisten och Nue Starke Partei deltog.

Demonstranterna hade med sig flaggor och banderoller, bland annat med budskapet ”Ni kallar det befrielse, vi kallar det massmord”.

Manifestationen avslutades med ett tal av Die Rechte-aktivisten Sven Skoda.