FINANS. Den globala skuldsättningen har uppnått en rekordhög nivå och är nu på 184 biljoner dollar eller ca 1 660 biljoner kronor. USA, Kina och Japan är de tre största låntagarna.

Världens totala skuldsättning har uppnått en rekordhög nivå på 184 biljoner dollar, motsvarande ca 1 660 biljoner kronor, vilket skulle ge en skuldsättning på över 86 000 dollar per person, enligt Internationella valutafonden. USA, Kina och Japan är de tre största låntagarna och deras lån står för mer än hälften av den globala skuldsättningen.

Siffrorna kommer från Internationella valutafondens Global Debt Database där det sedan 50-talet förts statistik på den offentliga och privata skuldsättningen för 190 länder.

Den totala skuldsättningen i världen är ekvivalent med 225 procent av världens bruttonationalprodukt.

Källa:
Global debt hits all-time high of $184,000,000,000,000


  • Publicerad:
    2018-12-18 09:00