FOLKUTBYTET. Eurostat levererar statistik över asylinvasionen av Europa: Medan Cypern får flest förstagångsansökningar i EU relativt landets folkmängd, får Grekland flest sådana ansökningar i absoluta tal.

Cypern har under det andra kvartalet i år haft det högsta antalet förstagångsasylsökande i Europa, relativt till landets folkmängd.

Detta rapporterar Eurostat, som betonar att Cyperns siffra är nästan tio gånger genomsnittet i EU och det dubbla jämfört med den näst högsta siffran.

Medan förstagångsasylsökandes ansökningar om ”internationellt skydd” i EU-länder under det andra kvartalet 2020 minskade med 69 procent jämfört med motsvarande period föregående år, då 143 700 ansökningar lämnades in, noterade Cypern den högsta siffran för förstagångssökande relativt till landets folkmängd.

Enligt statistiken från Eurostat observerades den högsta andelen registrerade förstagångssökande i Cypern (989 sökande per miljon av befolkningen).

Siffran motsvarar 880 ansökningar. Slovenien hamnar på andra plats med 441 förstagångssökande per miljon av befolkningen, följt av Grekland med 376.

De lägsta siffrorna noteras för Ungern och Polen med två sökande vardera per miljon av befolkningen samt Estland med tre sökande.

Nä det gäller statistiken för hela unionen förklaras i rapporten:

För hela EU noteras 104 förstagångssökande per miljon av befolkningen under det andra kvartalet 2020.

Cyperns regering har nyligen vidtagit en rad åtgärder för att få ner antalet asylsökande. Bland annat har man avsevärt minskat tiden det tar för en ansökning att behandlas – det tidigare tagit fler år, vilket har uppmuntrat folk att stanna på ön i väntan på asyl.

Eurostat menar att det kraftiga fallet i antalet asylansökningar under det andra kvartalet 2020 är ett resultat av nödåtgärder vidtagna av medlemsstaterna med anledning av Covid-19.

Med 7700 förstagångssökande mellan april och juni 2020 fortfar syrierna vara den största gruppen personer som söker ”internationellt skydd” i EU-länder, tätt följda av afghanerna (4200 förstagångssökande) och venezuelanerna (3000).

Medborgare i dessa tre länder står för nästan en tredjedel (32 procent) av samtliga förstagångsasylsökande under det andra kvartalet 2020. Totalt ansökte 46 500 personer för första gången om asyl i EU:s medlemsstater under denna period.

I rena antal intar Grekland förstaplatsen med 14 200 förstagångsansökningar, eller 32 procent av samtliga sådana i EU, följt av Frankrike (8900) på andra plats och Spanien (7200) på tredje.


  • Publicerad:
    2020-09-24 08:20