Medlemmar ur olika kristna församlingar kallade till gemensam bön som avslutning på asylmötet i den småländska orten Landsbro. Mötet var tänkt att bli en träff för de redan troende flyktingkramarna, inte att ge utrymme för debatt och kritiska åsikter kring asylboendet som öppnat på orten. Ändå var det flera i publiken som trotsade de kristna tokstollarna.

Måndagen den 18 juni arrangerades ett asylmöte i Landsbro. Migrationsverkets representant Liselotte Ingesson Politis var där, en kommunrepresentant från Vetlanda, flera lokala medier och även Sveriges Television med en filmare från programmet Uppdrag Granskning. Nordfronts observatörer meddelar att mötet såg ut ungefär likadant som det gjort på andra platser som Mariannelund. Joakim Wenell berättar:

– Mötet var i stort sett en trist repris av Mariannelund. Man känner sig lite smått menlös när alla beslut ändå har tagits högt upp. Det går inte att bara peka på någon i lokalen och hålla denna ansvarig för situationen där främlingar väller in okontrollerat i våra svenska idyller. Kommunrepresentanten har ju egentligen inget att säga till om, Migrationsverket följer de direktiv de fått från högre politisk ort och så vidare.

Fastigheten i Landsbro som numera tjänar som asylboende.

Det frikyrkliga flyktingkramandet var ytterst påtagligt under mötet förklarar Joakim Wenell. De kristna kallade de asylsökande för ”sina nya landsbrobor”:

– Lokalen var överfull, alla sittplatser var tagna och många fick stå upp ända ute i kapprummet. En övervägande majoritet, åttio till nittio procent, var från kristna församlingar kring orten. Det märktes inte minst vid en efterföljande bönestund då det blev en närmast sektliknande stämning. De gjorde någon sorts tillbedjan för att Gud skulle vaka över asylanterna i Landsbro. Att det var så mycket kristna berodde till stor del på att mötet var inriktat mot kristna församlingar och frivilligorganisationer. De skulle genom mötet planera aktiviteter och annat de kunde göra för att hjälpa sina nya landsbrobor vilket de kallade asylanterna.

I ett radioinslag bekräftas att idén med asylmötet inte var att släppa in några kritiker utan att ge understöd åt den lokala kulturberikningen:

– Syftet med vår träff var ju tänkt att bli en information om vad kyrkan kan göra. Sedan har det blivit mer laddat än så, berättar Elsmarie Kopparsjö Alfredsson, pastor i Allianskyrkan till Radio P4.

Måndagen den 18 juni hölls ett asylmöte i småländska Landsbro.

Joakim Wenell uppger att Migrationsverkets delaktighet i asylmötet inte var planerat från början. Mötet blev lite mer än bara ett lokalt sektmöte för indoktrinerade flyktingkramare:

– Informationen om mötet hade spridit sig snabbt bland ortsbefolkningen, vilket det gör på små orter. När beslutet togs att bjuda in Migrationsverket och kommunrepresentanten samt att göra mötet öppet där media fick närvara så drog det även mer folk.

När det blev dags för frågestund, var det flera som ställde kritiska frågor och uttryckte sin avsky mot det påtvingade asylboendet. Trots de många församlade kristna så drog dessa föredömliga provokatörer hem stora applåder ur publiken. Moderatorn försökte avleda kritiken och stoppa flera kritiska röster, men ”skadan var redan skedd”. Frågestunden avrundades med en gemensam bönestund för de asylsökande som kommit till Landsbro. Flera reste sig och överlät den bönen till flyktingkramarna.


  • Publicerad:
    2012-06-20 06:36