FREUDIANISM. Dagens Nyheter skriver i en artikel att Donald Trumps framgångar beror på ”manlig ömtålighet”. Den judiska tidningen citerar amerikanska forskare som jämfört sökord på Google.

Missnöjd med din penisstorlek? Det kan förklara varför du gillar Donald Trump, menar den judiska tidningen DN och två freudianska psykologer i New York.

”Manlig osäkerhet kan kopplas till stöd för Trump”, skriver Bonniertidningen Dagens Nyheter i en artikel. Som stöd för sin tes har man två forskare vid New Yorks universitet.

Det är psykologerna Eric Knowles och Sarah DiMuccio som genom att jämföra sökord på Google har kommit fram till att det ”kan” vara vanligt att män som är osäkra i sin manlighet också stödjer president Donald Trump. Detta genom att notera att sökord som Viagra, penisstorlek och “hur man träffar tjejer” var vanligast i distrikt där Trump också har ett starkt stöd.

— Det finns mycket forskning som visar på en psykologisk dragningskraft till auktoritära ledare just bland de män som själva upplever att den manliga identiteten är hotad. Så det var intressant att studera Trumps väljare, eftersom Trumps machoretorik gjort detta till en så uppenbar del av hans politiska plattform. Han lovar dem i princip att upprätta den amerikanska manligheten, säger Sarah DiMuccio på New York University.

Tanken om att känslor av sexuell otillräcklighet är förklaringen till allt som upplevs som icke-önskvärt lanserades först av juden Sigmund Freud, som brukar beskrivas som ”psykologins fader”. Idén kom senare att förfinas av den så kallade Frankfurtskolan, som genom att sammanföra Freuds tankar med marxistiska idéer kunde använda dem för att kritiskt beskriva aspekter av det västerländska samhället som man ville förändra.

DN beskriver undersökningen som ”experimentell forskning” och det framgår inte i vilken grad män som är nöjda med sin penisstorlek och potens gillar eller ogillar Trump.

Källa:
Studie: Manlig osäkerhet kan kopplas till stöd för Trump


  • Publicerad:
    2018-12-05 13:30